23.05.2019 - czwartek
A. Cupiał
J. Karcz
J. Siwiorek
A. Sierpińska
M. Przeździk-Zynek
M. Koloch
M. Witkowski
E. Fryżlewicz
E. Bałdyga
I. Kisiel
M. Adamska
T. Dulias