18.11.2019 r. poniedziałek W. Dulias,A. Cupiał , J. Siwiorek, M. Ściupider Lewkowicz, ks. P. Kempiński
Wymiana z Portugalią – M. Przeździk Zynek, E. Fryżlewicz
Akademia Wiedzy według harmonogramu
Konkurs j. angielskiego
osoby zgłoszone z klasy I po Gimnazjum sala 29 godz. 08.00
osoby zgłoszone z klasy II sala 29 godz. 08.50