BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Młodzi Jałmużnicy

Sławomir Kozieł .

28 września br. w siedzibie Caritas Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak oraz Dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej ks. Tomasz Folga uroczyście inaugurowali VI edycję programu „Młodzi Jałmużnicy”. Program ten skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych skupionych w Kołach Caritas i klubach wolontariusza. Młodzież naszej szkoły bierze udział w tym projekcie od samego początku jego istnienia, czyli od roku 2011. Uczestnicy projektu biorą udział w cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu psychologii, komunikacji, organizacji czasu wolnego, a przede wszystkim uczą się jak przygotować i zrealizować autorskie projekty charytatywne.

Drukuj

Uczymy się pomagać.

Sławomir Kozieł .

9 października 2012 roku w siedzibie Caritas Diecezji Sosnowieckiej miała miejsce inauguracja programu Młodzi Jałmużnicy. W tegorocznej edycji programu, której patronuje ks. Bp Grzegorz Kaszak, udział będzie brała również młodzież naszego Liceum. Celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych ludzi  do zaplanowania i zrealizowania własnego projektu o charakterze charytatywnym. W trakcie trwania projektu odbywać się będą warsztaty poświęcone przygotowaniom do poszczególnych etapów realizacji zadania. Szkolenia dodatkowo uzupełnione będą o spotkania ze specjalistami z zakresu psychologii, społecznej odpowiedzialności, organizacji czasu wolnego i animacji zabaw dla dzieci. Uczestnikom projektu życzę kreatywności i wytrwałości.
Drukuj

Młodzi Jałmużnicy

Sławomir Kozieł .

Z udziałem grupy uczniów naszego Liceum rozpoczęła się piąta edycja rocznego projektu Caritas Diecezji Sosnowieckiej "Młodzi Jałmużnicy", którego celem jest uświadomienie wolontariuszom, że jałmużna to nie tylko pomoc w wymiarze materialnym, ale także podarowanie swojego wolnego  czasu i  umiejętności na rzecz najbardziej potrzebujących. Uczestnicy projektu będą brać udział w cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu psychologii, komunikacji, organizacji czasu wolnego, a przede wszystkim uczyć się będą, jak przygotować i zrealizować autorskie projekty charytatywne. Tegoroczna edycja dodatkowo łączy się z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży.

Drukuj

IV edycja Młodych Jałmużników

Natasza Rodziewicz .

7 października 2014 roku  odbyło się spotkanie wolontariuszy w ramach IV edycji programu "Młodzi Jałmużnicy". Miało oni miejsce w siedzibie Caritas  w Sosnowcu. Tegoroczne spotkanie, dotyczyło roli wolontariuszy oraz tego, jak ważne jest motywowanie do bezinteresownego pomagania. Spotkanie rozpoczęło się wykładem ks. Piotra Pilśniaka, dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Festiwalu, który w tym roku obchodzić będzie swoje 20- lecie. Ksiądz podkreślał jak ważna jest rola wolontariuszy w tego typu wydarzeniach.

Drukuj

Młodzi Jałmużnicy

Weronika Koza .

W dniu 22 lutego 2017 roku w siedzibie Caritas Diecezji Sosnowieckiej odbyło się spotkanie wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas i szkolnych klubów wolontariusza. Była to okazja, aby poznać szczegóły wydarzeń nadchodzącego Jubileuszu 25-lecia istnienia Diecezji Sosnowieckiej i udziału w nich młodych wolontariuszy. Na początku spotkania uczniowie mogli zapoznać się z planowanymi akcjami i wydarzeniami zaprezentowanymi w formie multimedialnej. Następnie Młodzi Jałmużnicy uczestniczyli w warsztatach, mających za zadanie ukazanie wolontariatu jako drogi do rozwoju młodego człowieka w wymiarze życia zawodowego. Uczestnicy mogli dowiedzieć się o problemach pojawiających się w działalności charytatywnej, a także o nowych możliwościach własnego rozwoju.