BANERWYNIKIMATURY
Drukuj

Młodzi Jałmużnicy – Pierwsza pomoc

Karolina Korcipa .

W dniu 16.11.2017 r. grupa wolontariuszy z naszej szkoły wybrała się do siedziby Caritas Diecezji Sosnowieckiej na szkolenie w ramach programu Młodzi Jałmużnicy, które tym razem dotyczyło prawidłowego udzielania pierwszej pomocy. Spotkanie prowadził Sławomir Dębski - prezes Zagłębiowskiego WOPR'u. Uczniowie mieli okazję wysłuchać wykładu o sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach, dowiedzieli się jak postępować w przypadku zagrożenia życia czy zdrowia, a także mogli sprawdzić swoją wiedzę teoretyczną z zakresu pierwszej pomocy podczas ćwiczeń praktycznych.

Drukuj

Młodzi Jałmużnicy 2017

Natalia Stępień .

caritas 17

Dnia 9 października, grupa licealistów z klasy Id wzięła udział w inauguracji projektu Młodzi Jałmużnicy Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Celem spotkania było podziękowanie wszystkim uczniom zrzeszonym w szkolnych kołach Caritas i klubach wolontariusza za dotychczasową pracę, a także zachęcenie młodzieży do dalszej pomocy innym poprzez przygotowanie i zrealizowanie autorskich projektów charytatywnych. Dodatkowymi atrakcjami tego dnia były projekcja filmu Chata oraz spotkanie ze znanym muzykiem Dariuszem Maleo Malejonkiem. Warto dodać, iż młodzież naszej szkoły bierze udział w tym projekcie od samego początku jego istnienia, czyli od roku 2011. Uczestnicy programu uczestniczą w cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu psychologii, komunikacji oraz organizacji czasu wolnego.

Drukuj

Młodzi Jałmużnicy

Sławomir Kozieł .

17.11.2016r. miało miejsce kolejne spotkanie w ramach rocznego projektu Młodzi Jałmużnicy.  Zgromadziło ono  ponad 100 wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas i klubów wolontariusza, w tym grupę uczniów z naszego Liceum. Spotkanie rozpoczęło się  konferencją "Zaryzykuj miłosierdzie, przekrocz granicę", prowadzoną przez s. Anna Bałchan, która od wielu lat działa społecznie, jest zaangażowana w pomoc różnym grupom społecznym, pracuje z bezdomnymi, osobami uzależnionymi, a także z ofiarami handlu ludźmi, jest także założycielką Stowarzyszenia Po Moc. Następnie młodzież  wzięła  udział w warsztatach scrapbookingu, czyli sztuki ręcznego tworzenia i dekorowania albumów ze zdjęciami i pamiątkami rodzinnymi.

Drukuj

Młodzi Jałmużnicy

Sławomir Kozieł .

28 września br. w siedzibie Caritas Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak oraz Dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej ks. Tomasz Folga uroczyście inaugurowali VI edycję programu „Młodzi Jałmużnicy”. Program ten skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych skupionych w Kołach Caritas i klubach wolontariusza. Młodzież naszej szkoły bierze udział w tym projekcie od samego początku jego istnienia, czyli od roku 2011. Uczestnicy projektu biorą udział w cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu psychologii, komunikacji, organizacji czasu wolnego, a przede wszystkim uczą się jak przygotować i zrealizować autorskie projekty charytatywne.

Drukuj

Uczymy się pomagać.

Sławomir Kozieł .

9 października 2012 roku w siedzibie Caritas Diecezji Sosnowieckiej miała miejsce inauguracja programu Młodzi Jałmużnicy. W tegorocznej edycji programu, której patronuje ks. Bp Grzegorz Kaszak, udział będzie brała również młodzież naszego Liceum. Celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych ludzi  do zaplanowania i zrealizowania własnego projektu o charakterze charytatywnym. W trakcie trwania projektu odbywać się będą warsztaty poświęcone przygotowaniom do poszczególnych etapów realizacji zadania. Szkolenia dodatkowo uzupełnione będą o spotkania ze specjalistami z zakresu psychologii, społecznej odpowiedzialności, organizacji czasu wolnego i animacji zabaw dla dzieci. Uczestnikom projektu życzę kreatywności i wytrwałości.