BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Procedury obowiązujące w okresie Covid-19

Admin .

Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o zapoznanie się z regulaminem funkcjonowania szkoły w czasie epidemii oraz z procedurami.
Uprzejmie informuję, że regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców, Radę Szkoły i Samorząd Uczniowski.
Zebrania z rodzicami klas I odbędą się 03.09.20 o godz. 16.30 w szkole
Zebrania z rodzicami klas II i III odbędą się 08.09.20 o godz. 16.30 zdalnie, z wykorzystaniem komunikatora Teams (tak jak ostatnio).
Bardzo proszę młodzież o bezwzględne stosowanie się do regulaminu, nauczycieli o kontrolę stosowania się do regulaminu a rodzicówo dopilnowanie aby dzieci miały maseczki i przestrzegały zasad sanitarnych określonych w regulaminie. Poza tym wszystkim Państwu przypominam, że do szkoły przychodzimy zdrowi, każda najdrobniejsza infekcja niech będzie powodem pozostania w domu - dla naszego wspólnego dobra.
Życzę Państwu zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku Szkolnym, Anna Ornat

Wewnętrzny regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

Procedura przeprowadzania dezynfekcji.

Porcedura wyboru formy kształcenia.

Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach.

Procedura korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz ustalenia godziny jego pracy.