Drukuj

Wyniki sprawdzianu - II termin

Admin .

Wyniki II terminu sprawdzianu kompetencji językowych

do oddziałów dwujęcycznych 2020

dostępne tutaj.