BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Akademia Młodego Kierowcy

Sławomir Kozieł .

22 października w naszej szkole odbyły się warsztaty tematyczne w ramach programu edukacyjnego Akademia Młodego Kierowcy realizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Katowicach. Spotkanie rozpoczęło się wykładem na temat bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Następnie młodzież odbyła cykl zajęć warsztatowych w grupach na temat przestępstw i wykroczeń komunikacyjnych, prawa karnego w kontekście problematyki alkoholowej i narkotykowej związanej z uczestnictwem w ruchu drogowym, pomocy przedmedycznej ofiarom wypadku oraz aspektu psychologicznego tych zdarzeń. Zajęcia miały na celu zwrócenie uwagi młodych ludzi na zachowania i czynniki wpływające na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz uwrażliwienie ich samych jako przyszłych kierowców na konsekwencje wynikające z niestosowania się do przepisów ruchu drogowego. Spotkanie w naszej szkole odbyło się dzięki współpracy V LO z Akademią WSB.