BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych kandydatów do oddziału dwujęzycznego

Admin .

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu kompetencji językowych (powyżej 40%) i zostali dopuszczeni do dalszego postępowania rekrutacyjnego do oddziału dwujęzycznego - zobacz wyniki