BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Rządowy program "Dobry Start"

Admin .

Program ten jest kolejnym elementem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. W praktyce świadczenie dobry start to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Wsparciem zostaną objęte dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Szczegóły znajdą Państwo pod linkiem:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rzadowy-program-dobry-start-inauguracja-kampanii-informacyjnej.html