BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Uczniowie Zamoyskiego wśród zapomnianych słów

Anna Adamuszek .

13 marca uczniowie klas pierwszych i drugich uczęszczający na zajęcia z języka polskiego na poziomie rozszerzonym mieli okazję uczestniczyć w wykładzie dr hab. Katarzyny Kłosińskiej zorganizowanym przez WSB w Dąbrowie Górniczej w ramach Festiwalu Nauki.

Katarzyna Kłosińska to nie tylko popularyzatorka wiedzy o języku, ale także pracownik naukowy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i sekretarz Rady Języka Polskiego, która m. in. formułuje przepisy ortograficzne i interpunkcyjne. Stąd też temat wykładu związany był
z zagadnieniami z zakresu językoznawstwa, a dotyczył wyrazów i znaczeń zapomnianych. Dowiedzieliśmy się m.in. że słowo płeć pierwotnie oznaczało skórę, wyraz poduszka związany jest z duchami, a słowo księżyc oznaczało dawniej syna księdza. Pani Kłosińska w sposób interesujący, ale i dowcipny przybliżyła nam zawiłości etymologiczne, dzięki czemu pogłębiliśmy naszą świadomość językową.