BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Umowa partnerska z Uniwersytetem Śląskim

Sławomir Kozieł .

6 marca 2018 roku w siedzibie naszej szkoły została podpisana umowa partnerska pomiędzy V LO, a Wydziałem Prawa i Administracji oraz Instytutem Języka Angielskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytety Śląskiego. W imieniu władz UŚ podpis złożyła Pani dr Magdalena Półtorak z Wydziału Prawa i Administracji, a w imieniu Zamoyskiego Pani dyrektor Anna Ornat.

umowa z us 18

Porozumienie zakłada m.in. stworzenie uczniom możliwości pogłębiania wiedzy i zainteresowań przy wsparciu wykładowców UŚ, prowadzenie wykładów przez nauczycieli akademickich, uczestniczenie kadry UŚ w projektach realizowanych przez V LO, jak również stworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań i umiejętności młodzieży licealnej. Ponadto umowa z Wydziałem Prawa i Administracji pozwala klasie humanistycznej w V LO posiadać status klasy prawniczej. Uroczyste podpisanie porozumienia zakończył wykład Pani dr Magdaleny Półtorak pt. "Nie każdemu migrantowi – uchodźca, czyli o złożoności zjawiska z perspektywy prawa międzynarodowego".