BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Debata oksfordzka w Zamoyskim

Krzysztof Kowalski .

W dniu 28 lutego 2018 roku w naszej szkole odbyła się debata oksfordzka, której teza brzmiała: "W współczesnym świecie brakuje autorytetów dla młodego pokolenia". Debacie przysłuchiwali się uczniowie klas 1B, 1C i 1D. Debata oksfordzka polega na przekonaniu publiczności co do prawdziwości lub fałszu przedstawionej tezy, ale również jest sztuką prowadzenia oraz zdobywania nowych umiejętności dyskusyjnych, wypowiadania się i słownego pokonania przeciwnika.

Debatowali przeciwnicy tezy – propozycji w składzie Agnieszka Sitko, Mateusz Kołton, Igor Stańczyk z kapitanem Kariną Muchą oraz jej obrońcy – opozycji w składzie Alicja Andrejczuk, Aleksandra Gil, Paulina Laskowska z kapitanem Maciejem Jerzym Malikiem. Debatę prowadził i pilnował reguł debaty marszałek Oliwia Ciosek, wraz z sekretarzem Anną Zbieg. Każdy z przedstawicieli reprezentujących strony propozycji i opozycji przemawiał do widowni, przekonując do swojej racji. Uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani, zdeterminowani i opanowani, praktycznie wyczerpując temat publicznej wypowiedzi. Dyskutujący uczniowie powoływali się na przykłady znanych filozofów, postaci religijnych, naukowców, ale również rodziny, przyjaciół. Ogromnym zaskoczeniem dla widowni było poruszenie autorytetów, którzy są wykreowani na mass mediach tzw. Youtuberach, znanych przez większość młodzieży na całym świecie. Cała debata została poprowadzona na bardzo wysokim poziomie. Atmosfera udzieliła się również uczniom, który którzy obserwowali debatę, zadając adekwatne pytania do propozycji, jak i opozycji. Na koniec marszałek poinformował o możliwości opowiedzenia się za stroną propozycji lub opozycji poprzez głosowanie . Jednogłośnie wygrała strona opozycji, na której czele stał Maciej Jerzy Malik.

Gratulujemy zwycięzcom. Dziękujemy członkom i profesorom za tak interesującą debatę, za przygotowanie tak niezapomnianego wydarzenia oraz liczymy na to, że pojawi się więcej tak widowiskowych przedsięwzięć.