BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Zajęcia z mikroskopii elektronowej

Małgorzata Adamska .

Dnia 12.12.2017 roku uczniowie klas drugich z rozszerzoną biologią uczestniczyli w zajęciach na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska w Laboratorium Mikroskopii Skaningowej. Zajęcia prowadziła Pani dr Jagna Karcz, która przybliżyła nam zastosowania współczesnej mikroskopii i techniki mikroskopowania. Pod okiem Pani dr Jagny Karcz zrobiliśmy preparaty z kryształków kwarcu, nasion wiesiołka, piasku, piór ptasich, łupiny nasiennej wiesiołka, powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej skorupki jajka, uszkodzonej igły świerka i zarodniki widłaka. Wykonaliśmy zdjęcia naszych preparatów ze skaningowego mikroskopu elektronowego Hitachi SU 8010. Bardzo dziękujemy za serdeczne przyjęcie.

Drukuj

Różnorodność przyrody Śląska. Warsztaty terenowe

Admin .

Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas II w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie odbyły się 26. 09.2017 roku. Uczniowie w trakcie zajęć trenowych mieli możliwość zapoznać się: ze sposobami oznaczania roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku, obserwowali zmiany w środowisku wynikające z działalności człowieka, obserwowali zmiany w środowisku po nieczynnym kamieniołomie z charakterystycznymi dla takiego środowiska roślinami, zapoznali się ze skutkami zmniejszenia bioróżnorodności organizmów w ekosystemach.

Drukuj

Biotechnologia tradycyjna. Produkcja wina.

Admin .

Uczniowie klas III uczestniczyli dnia 10.10.2017 roku w zajęciach terenowych na plantacji winorośli Uniwersytetu Rolniczego w Garlicy Murowanej. Mieliśmy tam możliwość zapozna się ze szczepami winorośli, z warunkami uprawy winorośli. Następnie prześledziliśmy całą drogę produkcji wina na terenie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Drukuj

Uroczysta inauguracja Uniwersytetu Licealisty

Joanna Jureczko .

Dnia 27.10.2017 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyła się inauguracja Uniwersytetu Licealisty. Uczestniczyły w niej dwie uczennice naszej szkoły: Joanna Jureczko i Agnieszka Dziudzi wraz z opiekunem Panią Izabelą Kisiel. Podczas uroczystości dziewczęta otrzymały swój pierwszy indeks. Zajęcia dydaktyczne rozpoczną w sobotę 04.11.2017 r. w Katedrze Podstawowych Nauk Biomedycznych a wiodącym przedmiotem w czasie najbliższe wykładów będzie fizjologia człowieka. Z niecierpliwością czekamy na następne relacje z życia studenckiego.

Drukuj

Przydatne linki

Małgorzata Adamska .

Tablice biologiczne:

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/karta_wzor%C3%B3w_i_sta%C5%82ych_biologia_chemia_fizyka.pdf

Wykaz stron www proponowanych przez wydawnictwo Nowa Era do których warto zajrzeć:

Genetyka

http://www.biochemia2004.republika.pl/index.htm    – informacje o kwasach nukleinowych
http://www.edukator.pl/portal-edukacyjny/genetyka/2022.html  – podstawowa wiedza z zakresu genetyki
http://blog.ebdna.pl/ – doniesienia naukowe z dziedziny genetyki
https://portalwiedzy.pan.pl/images/stories/pliki/publikacje/nauka/2011/3/N311-6-Barciszewski.pdf – historia odkrycia kodu genetycznego
http://biochigen.slam.katowice.pl/podrecznik/20.pdf – opis oddziaływania wybranych czynników mutagennych na DNA
http://lesson.org.pl/index.php?lang=pl&sec=6&sub=1   – doświadczenia biologiczne do przeprowadzenia na lekcji, m.in. genetyka, biotechnologia
http://www.edukator.pl/Genetyka,2022.html – podstawowa wiedza z zakresu genetyki
http://blog.ebdna.pl/ – doniesienia naukowe z dziedziny genetyki
http://bit.ly/strukturaRNA   – animacja obrazująca zmiany formy przestrzennej cząsteczki RNA
http://bit.ly/struktura_genu – artykuł dotyczący struktury genu eukariotycznego
http://bit.ly/kod_genetyczny – film przedstawiający budowę DNA i sposób kodowania informacji genetycznej wykonany na zlecenie Centrum Fizyki Teoretycznej PAN dla KhanAcademy Polska
http://bit.ly/chromosomY – artykuł dotyczący chromosomu Y
http://bit.ly/zmiennosc_rekombinacyjna – artykuł dotyczący crossing-over
http://bit.ly/mutageny – artykuł dotyczący wpływu reaktywnych form tlenu na rozwój chorób u człowieka
http://bit.ly/MELAS – artykuł dotyczący chorób mitochondrialnych

Biotechnologia:

http://www.biotechnolog.pl/ – serwis poświęcony biotechnologii, źródło informacji o aktualnościach i wydarzeniach związanych z biotechnologią
http://www.e-biotechnologia.pl/ – portal biotechnologiczny, artykuły z dziedziny biotechnologii, aktualności, forum dyskusyjne
http://dolinabiotechnologiczna.pl/ – portal biotechnologiczny, artykuły na temat biotechnologii, aktualne wydarzenia
http://www.pfb.info.pl/ – strona Polskiej Federacji Biotechnologii, zawierająca materiały edukacyjne, biuletyn
(aktualności biotechnologiczne) oraz elektroniczną wersję kwartalnika „Biotechnologia” (publikacje naukowe z zakresu biotechnologii)
http://gmo.ekoportal.pl – informacje Ministerstwa Ochrony Środowiska na temat GMO
http://www.ptb.org.pl/opinie_archiwum.html – publikacje z dziedziny bioetyki, w tym na temat edukacji bioetycznej w Polsce
http://gmo.ekoportal.pl/opencms/export/sites/default/rdata-GMO/dokumenty/ustawa_GMO_2001.pdf – Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (DzU z 2001 Nr 76, poz. 811ze zmianami)
http://gmo.ekoportal.pl/akty-prawa-i-dokumenty.html – akty prawne i dokumenty dotyczące organizmów zmodyfikowanych genetycznieEkologia:
http://www.gdos.gov.pl – strona Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, informacje na temat ochrony przyrody i ochrony środowiska
http://wiedza.ekologia.pl/ – informacje na temat ekologii
http://www.iucnredlist.org/ – światowa lista gatunków zagrożonych wyginięciem, zawiera zdjęcia, szczegółowe opisy gatunków, mapy zasięgu (w języku angielskim)
http://www.unep-wcmc.org/ – dane dotyczące bioróżnorodności na świecie (w języku angielskim)
http://www.google.com/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/oceans/ – prezentacja Wielkiej Rafy Koralowej i żyjących tam gatunków organizmów
http://bit.ly/organizmy_wskaznikowe – prezentacja dotycząca gatunków wskaźnikowych
http://bit.ly/EEA_sygnaly – publikacja Europejskiej Agencji Środowiska dotycząca jakości powietrza w Europie, sposobu powstawania zanieczyszczeń oraz ich wpływu na zdrowie człowieka i środowisko
http://bit.ly/dawneodmiany – strona poświęcona dawnym odmianom drzew owocowych
http://bit.ly/gatunki_obce   – artykuł dotyczący gatunków inwazyjnych w Europie

Ewolucjonizm:

http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2010/27.pdf – artykuł na temat historii myśli ewolucyjnej, opis teorii Lamarcka
http://zywaplaneta.pl/archeopteryks-dinozaurem-a-nie-pierwszym-ptakiem/ – artykuł dotyczący dyskusji
nad pozycją taksonomiczną archeopteryksa (Archeopteryx sp.)
http://bit.ly/tabela_stratygraficzna – tabele stratygraficzne (w języku angielskim)
http://bit.ly/eksplozja_kambryjska   – artykuł dotyczący dwóch metod datowania momentów powstawania
różnych grup taksonomicznych – analizy szczątków kopalnych oraz zegarów molekularnych
http://bit.ly/antropogeneza1 – pierwsza część wykładu antropolog Louise Leakey dotyczącego antropogenezy oraz pracy antropologa
http://bit.ly/antropogeneza2 – druga część wykładu antropolog Louise Leakey
http://www.google.com/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/galapagos-islands/ – prezentacja wysp Galapagos i żyjących tam gatunków

Odnośniki do tekstów źródłowych zawartych w podręczniku:

s. 52 – Na tropie wadliwych genów
http://www.blekitnawstazka.pimr.pl/index.php?action=wywiady&nr=13_specjalny&sub=1
http://www.newsweek.pl/wydania/1065/genom-ci-calej-prawdy-nie-powie,36755,1,1
http://archiwum.polityka.pl/art/modny-gen,354845.html

s. 86 – GMO – czy możemy spać spokojnie?
http://www.polityka.pl/rynek/gospodarka/1501401,2,zabawa-w-pana-boga.read
http://www.academia.pan.pl/pdf/zagrozenia_str.%2042-45_wegrzyn.pdf  
http://www.scribd.com/doc/7737982/Genetycznie-Modyfikowane-Organizmy-GMO-Obietnice-i-Fakty

s. 102 – Klonowanie ludzi?
http://archiwum.polityka.pl/art/inzynierowie-matki-natury,380049.html
http://www.wiez.pl/miesiecznik/;s,miesiecznik_szczegoly,id,534,art,14714
http://www.newsweek.pl/newsweek_spoleczenstwo/prof--stanosz--widmo-ustawybioetycznej-krazy-nad-polska,43284,1,1. html   

s.107 – Kat w fartuchu?
http://www.polityka.pl/nauka/ekologia/267485,1,do-serca-przytul-mysz.read
http://dolinabiotechnologiczna.pl/biotechnologia-2/oswajamy-biotechnologie-vii-%E2%80%94-etyka-badan-na-zwierzetach/
http://odkrywcy.pl/kat,111404,title,Jak-wygladaja-badania-na-zwierzetach-laboratoryjnych,wid,12712935,wiadomosc.htm¬l?smg4sticaid=6ce61

s. 139 – Cywilizacja czy powrót do natury?
http://archiwum.polityka.pl/art/przyroda-nie-nadaza,359477.html
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6054/q Ochrona.przyrody.a.kwestia.kultury.Sprawa.Puszczy.Bialowieskiej
http://www.bogdanpek.pl/index.php/pid_site_id_1131_mode_proddet.html

s.168 – Zielone błogosławieństwo czy ekoterror?
http://wyborcza.pl/1,76842,8458830,Wyjdz_na_ulice_i_zbieraj_podpisy_dla_przyrody.html
http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2156,article,3145
http://www.wprost.pl/ar/101992/Wprost-przeciwnie-Ekocynicy/?I=1262

Najważniejsze akty prawne:

http://gmo.ekoportal.pl/opencms/export/sites/default/rdata-GMO/dokumenty/ustawa_GMO_2001.pdf – Ustawa o organi¬zmach genetycznie zmodyfikowanych (DzU z 2001 Nr 76, poz. 811 ze zmianami)
http://gmo.ekoportal.pl/akty-prawa-i-dokumenty.html – akty prawne i dokumenty dotyczące organizmów zmodyfiko¬wanych genetycznie
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920880 – Ustawa o ochronie przyrody (DzU z 2004 Nr 92, poz. 880 ze zmianami)
http://www.ochronaprzyrody.wuw.pl/ – najważniejsze akty prawne dotyczące ochrony przyrody
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920880 – Ustawa o ochronie przyrody (DzU z 2004 Nr 92, poz. 880 ze zmianami)
http://www.ochronaprzyrody.wuw.pl/ – najważniejsze akty prawne dotyczące ochrony przyrody