BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Szkolny Budżet Partycypacyjny – wyniki wyborów

Admin .

logo partycypacja 2 17

W wyniku głosowania w ramach II Edycji Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego poszczególne projekty zgłaszane przez uczniów otrzymały następująca liczbę głosów:

Projekt nr 1 Jumping frog – trampoliny 29 głosów - 17,58%

Projekt nr 2 Relaksacyjny zakątek 60 głosów - 36,36%

Projekt nr 3 Artyzm w Zamoyskim 13 głosów - 7,88%

Projekt nr 4 Pracownia artystyczno – medialna 9 głosów - 5,45%

Projekt nr 5 Siła dźwięku 51 głosów - 30,91%

Autorom zwycięskiego projektu serdecznie gratulujemy.

Drukuj

Szkolny Budżet Partycypacyjny. Głosujemy 23 lutego !!!

Sławomir Kozieł .

logo partycypacja 2 17

26 stycznia 2018 r. Komisja ds. Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego spośród 9 zgłoszonych przez uczniów projektów zaakceptowała 5 wniosków spełniających wymagania formalne i merytoryczne zawarte w założeniach SBP. Jeden z nich w głosowaniu powszechnym 23 lutego 2018 r. zostanie przez Was wybrany i zrealizowany do końca bieżącego roku szkolnego. Głosowanie będzie poprzedzone prezentacjami projektów. Poniżej lista projektów, które poddane będą głosowaniu:

Drukuj

Ruszyła już - II edycja Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego

Ewelina Bałdyga .

logo partycypacja 2 17

Realizacja II edycji Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego to niesamowita okazja do tego, abyście Drodzy Uczniowie mieli realny wpływ na przyszłość naszej szkoły. To demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każdy uczeń „Zamoyskiego” może zdecydować o części wydatków szkoły. Polega na tym, że dyrekcja szkoły oddaje do dyspozycji uczniów V LO część szkolnego budżetu. Dzięki temu każdy z Was będzie mógł samodzielnie zgłaszać propozycje projektów, a potem decydować w głosowaniu na co te pieniądze zostaną przeznaczone. Projekt może zgłosić uczeń lub grupa uczniów V LO. Projekt musi służyć rozwojowi szkoły i dotyczyć modernizacji  infrastruktury szkoły, wzbogacenia bazy dydaktycznej szkoły. Jego szacunkowy koszt nie może przekraczać  6000 zł. Autor lub autorzy projektu mogą wybrać sobie opiekuna projektu, czyli nauczyciela który będzie im pomagał. Zgłoszenie projektu odbywa się na załączonym wniosku do 12 stycznia 2018 roku w wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub papierowej do  sekretariatu szkoły. Wniosek musi być poparty podpisami co najmniej 30 uczniów V LO. Z pewnością wykażecie się dużą kreatywnością i zaangażowaniem przy tworzeniu projektów Do oceny  merytorycznej i formalnej projektów zostanie powołana komisja do spraw Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego, w skład której wejdą: dyrektor szkoły, dwóch nauczycieli, zarząd samorządu uczniowskiego oraz zarząd rady rodziców. Projekty zgodne z wymaganiami  merytorycznymi i formalnymi zostaną  zamieszczone na stronie internetowej szkoły aby były dostępne dla wszystkich uczniów. Zwycięski projekt zostanie wyłoniony w wyniku głosowania powszechnego wśród uczniów, które odbędzie się 23 lutego 2018 roku

Projekt musi zawierać:

imię i nazwisko autora / autorów,

imię i nazwisko opiekuna projektu (jeżeli został wybrany),

tytuł projektu,

opis projektu,

szacunkowy koszt realizacji projektu,

korzyści z projektu dla społeczności V LO w Dąbrowie Górniczej,

podpis autora / podpisy autorów projektu,

podpisy co najmniej 30 uczniów V LO popierających projekt,

Projekt może zawierać inne materiały dotyczące projektu, które będą służyć opisowi jego zalet i korzyści. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego, którego ideę poznaliście także podczas V edycji Akademii Wiedzy.

 

Drukuj

Pracownia chemiczna otwarta !!!

Admin .

21 listopada 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie pracowni chemicznej w naszej szkole. Jej powstanie wiąże się ściśle z I edycją Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego. Na jego realizację w 2017 roku dyrektor szkoły przeznaczyła 10 000 zł. Młodzież mogła pracować nad swoimi pomysłami i zbierać dl nich podpisy poparcia. I tak finalnie spośród 8 projektów, zgłoszonych przez uczniów i zweryfikowanych przez komisję, zwyciężył (z ponad 40% poparciem) w powszechnym głosowaniu pomysł utworzenia pracowni chemicznej. Tworzyła się ona w kilku etapach. W lutym 2017 roku rozpoczęły się prace remontowe (podłączenie wody, modernizacja instalacji elektrycznej, montaż wentylacji), następnie zakupiono dygestorium – wyciąg laboratoryjny (czerwiec 2017 r.). W listopadzie dokonano zakupu odczynników chemicznych niezbędnych do funkcjonowania pracowni. Uroczystego otwarcia dokonał I Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Pan Marcin Bazylak wraz z Panią Dyrektor Anną Ornat i przedstawicielem społeczności uczniowskiej Patrycją Gawor z klasy biologiczno-chemicznej. Po prezentacji doświadczeń chemicznych, w swoim słowie prezydent wyraził uznanie odnosząc się do sposobu realizacji tego przedsięwzięcia, życzył również uczniom twórczego i bezpiecznego korzystania z nowej pracowni.

Drukuj

Szkolny Budżet Partycypacyjny w Zamoyskim

Admin .

logo sbp

To kolejny, nowatorski pomysł, w którym bierze udział Zamoyski. Szkolny Budżet Partycypacyjny to demokratyczny, szczególny sposób decydowania o części wydatków szkoły. Polega na tym, że dyrekcja szkoły oddaje do dyspozycji uczniów V LO część szkolnego budżetu. Dzięki temu każdy z Was będzie mógł samodzielnie zgłaszać propozycje projektów, a potem decydować w głosowaniu na co te pieniądze zostaną przeznaczone.

Projekt może zgłosić uczeń lub grupa uczniów V LO. Projekt musi służyć rozwojowi szkoły i dotyczyć modernizacji  infrastruktury szkoły, wzbogacenia bazy dydaktycznej szkoły Autor lub autorzy projektu mogą wybrać sobie opiekuna projektu, czyli nauczyciela który będzie im pomagał. szkoły. Wniosek musi być poparty podpisami co najmniej 30 uczniów
V LO.

Do oceny  merytorycznej i formalnej projektów zostanie powołana komisja do spraw Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego, w skład której wejdą: dyrektor szkoły, dwóch nauczycieli, zarząd samorządu uczniowskiego oraz zarząd rady rodziców. Projekty zgodne
z wymaganiami  merytorycznymi i formalnymi zostaną  zamieszczone na stronie internetowej szkoły aby były dostępne dla wszystkich uczniów. Zwycięski projekt zostanie wyłoniony w wyniku głosowania powszechnego wśród uczniów.

Jest to niesamowita okazja do tego, abyście mieli realny wpływ na przyszłość naszej szkoły. Z pewnością wykażecie się dużą kreatywnością  i zaangażowaniem przy  tworzeniu projektów. Jako koordynator projektu zachęcam Was do wzięcia udziału w przedsięwzięciu.