BANERWYNIKIMATURY
Drukuj

Masz głos – masz wybór.

Sławomir Kozieł .

29 listopada 2012 roku w auli Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, z inicjatywy dąbrowskiego stowarzyszenia „Civitas”, odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Pana Zbigniewa Podrazy z mieszkańcami, w ramach ogólnopolskiej akcji Masz głos – masz wybór. W przeprowadzeniu debaty, tradycyjnie już, pomagali wolontariusze z naszego Liceum. Jak podkreślają organizatorzy akcja ma charakter apolityczny, a chodzi w niej przede wszystkim o zaangażowanie społeczności lokalnej, także młodych ludzi, w dyskusję o problemach miasta.

Drukuj

Międzynarodowa konferencja Szkoły Obywatelskiej Civitas.

Sławomir Kozieł .

W czwartek 14.06 b.r.  w UM w Dąbrowie Górniczej odbyła się polsko- czeska konferencja stanowiąca podsumowanie projektu edukacyjnego Szkoła Obywatelska Civitas.

Organizatorami byli: Stowarzyszenie Civitas, czeska organizacja Obcanske Sdruzeni Petrklic Help oraz Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.

Konferencję otworzył  Prezydent  Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza. Hasłem przewodnim spotkania  była partycypacja obywatelska, a w szczególności uczestnictwo młodzieży w życiu publiczno-społecznym. Taki też  był temat wystąpienia jednego z gości specjalnych, Kuby Wygnańskiego z Pracownia  Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA.

Drukuj

Międzynarodowa Szkoła Obywatelska Civitas

Sławomir Kozieł .

Od 31 maja do 2 czerwca sześcioosobowa grupa naszych licealistów, w ramach projektu Szkoła Obywatelska Civitas, uczestniczyła w międzynarodowych warsztatach w Szczyrku. Wspólnie z młodzieżą z Czech uczniowie pracowali nad autorskim projektem skierowanym do lokalnych społeczności, który będzie miał szanse realizacji w naszym mieście i w czeskiej Karwinie. Z młodzieżą z Czech spotkamy się ponownie na konferencji w Urzędzie Miasta 14 czerwca. Celem konferencji jest stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i nawiązania kontaktów, dzięki którym będzie możliwa wspólna praca nad innymi międzynarodowymi inicjatywami.

Drukuj

Warsztaty antydyskryminacyjne w Szkole Obywatelskiej Civitas

Stowarzyszenie Civitas .

W Szkole Obywatelskiej Civitas trwają intensywne zajęcia w 22 grupach w szkołach ponadgimnazjalnych w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Będzinie, Mysłowicach i w Czechach- w miastach Śląska Cieszyńskiego. Uczniowie poznają w trakcie ćwiczeń m.in. działanie mechanizmu dyskryminacji.

Drukuj

Ruszyła Szkoła Obywatelska Civitas

Sławomir Kozieł .

W listopadzie i grudniu klasy 1b i 2c rozpoczęły cykl warsztatów w ramach projektu Obywatelska Szkoła Civitas. I jak relacjonuje je, Paulina Walat, uczennica klasy 1b, były to warsztaty wyjątkowe. Wyjątkowe ze względu na formę, ponieważ każdy omawiany temat dodatkowo analizowaliśmy poprzez zabawę, konkurs, bądź zadanie. Panowała niezwykła atmosfera, każdy uczestnik miał prawo głosu, a również uważnie przysłuchiwał się wypowiedziom koleżanek i kolegów. Tematy omawiane na tym spotkaniu były bardzo ciekawe, ponieważ poruszały problemy większości z nas. Szukaliśmy odpowiedzi na pytania, które zadajemy sobie wszyscy. Tematyka warsztatów dotyczyła relacji międzyludzkich oraz mechanizmów działanie grupy i każdego z jej elementów.