BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Szkoła Obywatelska Civitas

Sławomir Kozieł .

13.10.2016r., z udziałem uczniów klasy 1a,  odbyły się, pierwsze w nowym roku szklonym, zajęcia w ramach szkoły Obywatelskiej Civitas. Celem programu  jest zachęcenie młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności, a także kształtowanie postaw empatii i tolerancji. Uczestnicy w trakcie cyklu warsztatów zdobędą wiedzę dotyczącą funkcjonowania samorządu i praktyk trzeciego sektora oraz posiądą zdolności komunikacyjne i umiejętności pracy w grupie.