BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Szkoła Obywatelska Civitas

Katarzyna Skorupska-Danisz .

civitas 12 2015Tegoroczny sezon Szkoły Obywatelskiej Civitas dobiegł końca. W programie wzięło udział  siedem szkół ponadgimnazjalnych z terenu Dąbrowy Górniczej, w tym nasze Liceum.

Projekt zakładał  edukację  obywatelską grupy 120 uczniów  poprzez cykl warsztatów kształtujących kompetencje w zakresie aktywnego i świadomego korzystania z narzędzi partycypacji obywatelskiej. W  szczególności zachęcaliśmy dąbrowską młodzież do  poznania  możliwości związanych z przygotowywanym w naszym mieście budżetem partycypacyjnym i czynnego zaangażowania się do korzystania z tego narzędzia.

Celem programu  jest zachęcenie młodych ludzi do udziału w życiu lokalnej społeczności, a także wykształcenie postawy tolerancji i wrażliwości na przejawy wykluczenia społecznego.

Uczestnicy nabyli już niezbędną do pracy w grupie umiejętności i wiedzę dotycząco funkcjonowania samorządu i trzeciego sektora. Teraz przed nimi najważniejszy etap czyli warsztaty wyjazdowe na których zaplanują własne akcje społeczne, na warsztaty pojada tylko najwytrwalsi, Ci którzy najlepiej napiszą test wiedzy zdobytej podczas całego cyklu spotkań.