BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Most ponad granicami. Polsko-ukraińska wymiana młodzieży

Roman Kawecki .

W tym roku już po raz drugi młodzież Naszego Liceum uczestniczyła w  projekcie wymiany  polsko-ukraińskiej organizowanej przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowe Górniczej oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WSB. Projekt realizowany był przy współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy aktywnym udziale Narodowego Centrum Kultury. Patronat nad projektem objęli: Prezydent Miasta Dabrowa Górnicza, Prezydent Miasta Będzin i Prezydent Miasta Sosnowiec.

W ramach projektu młodzież naszej szkoły, wraz z grupą młodzieży ze szkół średnich z rożnych regionów Ukrainy, uczestniczyła w zajęciach integracyjnych, warsztatach i wycieczkach, podczas których młodzież poznawała język, kulturę, tradycję i obyczaje mieszkańców Polski I Ukrainy. Projekt ten miał na celu także  pogłębienie wzajemnej tolerancji dla historii i kultury kraju partnerskiego oraz rozwinięcie kontaktów miedzyludzkich. W tym roku wymiana odbywała się pod Hasłem: „Most ponad granicami. Polsko-ukraińska wymiana młodzieży”.