Drukuj

Projekt Fabryka Pełna Życia

Admin .

fabryka pelna zycia

Idea

Dąbrowa Górnicza jest miastem, które swój największy rozwój zawdzięcza rozwojowi przemysłu. Wraz z przemysłem rozrastało się miasto i to on determinował urbanistyczny układ miasta. Nie ominęło to również ścisłego centrum, gdzie m.in. zlokalizowana była m.in. kopalnia, huta stali i fabryka obrabiarek "Defum". Współczesnym tego efektem, jest brak w wyróżniającego się centrum miasta z charakterystycznymi dla takich miejsc funkcjami. Szansą na zmianę tego stanu rzeczy jest rewitalizacja terenów zajmowanych przez zlikwidowaną fabrykę „Defum”, które do tej pory były niedostępne dla mieszkańców.

Założenia

Naszym celem jest stworzenie otwartej przestrzeni publicznej, która stanie się nowym centrum miasta i której ostateczny kształt zostanie wydyskutowany z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi przedsiębiorcami.

Zależy nam, aby było to miejsce tętniące życiem, pełne zieleni z deptakiem łączącym rejon dworca kolejowego z Pałacem Kultury Zagłębia oraz Wyższą Szkołą Biznesu. Ogromny potencjał mają też budynki dawnej fabryki i dawne fabryczne hale, które zamieniłyby swój dotychczasowy charakter na pomieszczenia wystawiennicze, miejsce dla gastronomii czy rekreacji.

Współpraca

Liczymy na to, że dzięki zaangażowaniu mieszkańców i konsultacjach z różnymi grupami społecznymi uda nam się na tym terenie stworzyć przyjazną przestrzeń publiczną, która będzie sprzyjała spędzaniu tam wolnego czasu oraz będzie miała szansę stać się nową wizytówką Dąbrowy Górniczej, która wyrosła na przemysłowych tradycjach.

Zobacz więcej o projekcie