BANERWYNIKIMATURY
Drukuj

O prawie na Akademii Wiedzy

Admin .

W ostatnim dniu Akademii Wiedzy mieliśmy przyjemność gościć Pana Patryka Domańskiego – studenta czwartego roku Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego, który jest także absolwentem naszego liceum. Gość w swoim wykładzie w sposób bardzo rzeczowy przedstawił wymogi, które należy spełnić, aby dostać się na studia prawnicze na UŚ, drogę do zawodu prawnika oraz dodatkowe aktywności w życiu studenckim. Uczestnicy spotkania zostali również zapoznani ze znaczeniem prawa karnego procesowego i procesu karnego dla społeczeństwa. Poznaliśmy schemat postępowania karnego co do skazania określonej osoby na przykładzie zabójstwa oraz tok myślowy, który muszą przejść organy procesowe rozważając kwestię odpowiedzialności karnej określonej osoby za zarzucany jej czyn. Dzisiejszy spotkanie wpisało się również w realizowany przez naszą szkołę projekt Edukacja Prawna Młodzieży, którego celem jest prowadzenie przedsięwzięć ukierunkowanych na przekazanie wiedzy o podstawowych instytucjach prawa i wykorzystanie tej wiedzy w życiu codziennym.

Drukuj

Edukacja prawna na Akademii Wiedzy

Sławomir Kozieł .

17 listopada 2017 r. uczniowie klas humanistycznych mieli możliwość uczestniczenia w wykładzie Pana Prokuratora Arkadiusza Stachury z Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej. Nasz gość w sposób bardzo obrazowy i niezwykle interesujący zapoznawał licealistów z rożnymi aspektami jego pracy. Dzisiejszy spotkanie wpisało się również w realizowany przez naszą szkołę projekt Edukacja Prawna Młodzieży, którego celem jest prowadzenie przedsięwzięć ukierunkowanych na przekazanie wiedzy o podstawowych instytucjach prawa i wykorzystanie tej wiedzy w życiu codziennym.

Drukuj

Edukacja Prawna Młodzieży

Admin .

Nasza szkoła już od kilku lat prowadzi projekt - Edukacja Prawna Młodzieży. Obejmuje on wiedzę na temat podstawowych praw i obowiązków, funkcjonowania profilaktyki, zwalczania przestępstw oraz działalności wymiaru sprawiedliwości. Ma on na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz uwrażliwienie na potrzebę zachowania porządku prawnego.

Projekt ma stanowić bazę do przyszłych działań na rzecz pogłębiania świadomości prawnej młodzieży. Rolą edukacji prawnej jest upowszechnianie wiedzy prawnej i kształtowanie umiejętności służących nabyciu szacunku do państwa i budowaniu postaw obywatelskich przede wszystkim wśród młodego pokolenia Polaków. Ponadto celem projektu jest prowadzenie przedsięwzięć ukierunkowanych na przekazanie i podnoszenie wiedzy o podstawowych instytucjach prawa i wykorzystanie tej wiedzy w życiu codziennym. W ramach projektu współpracujemy z takimi instytucjami jak: Sąd Okręgowy w Katowicach, Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej oraz Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej.

Aby realizować te cele młodzież uczestniczy jako publiczność w rozprawach karnych oraz cywilnych. Niejednokrotnie jest tak, że młodzież po zakończonej rozprawie może porozmawiać z sędzią, prokuratorem i zadać nurtujące pytania, siąść za stołem sędziowskim czy przymierzyć togę. Kolejną z inicjatyw są wykłady, warsztaty, które prowadzone są w naszej szkole z udziałem przedstawicieli różnych zawodów prawniczych. Odbywają się one od kilku lat, co najmniej raz w semestrze i cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży. Uczniowie liceum stoją bowiem przed ważną decyzją wyboru zawodu. Być może część z nich po wizycie w sądzie utwierdzi się w przekonaniu, że chce być prawnikiem.