Drukuj

"O pracy tłumacza – między teorią, a praktyką"

Ewa Król .

W dniu 17. listopada 2017 r. mieliśmy wielką przyjemność gościć po raz trzeci w ramach Akademii Wiedzy doktoranta Pana Jakoba Altmanna. Jakob jest Niemcem z Hanoweru, a obecnie doktoryzuje się z translacji na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przed kilkoma laty przyjechał do Polski na roczną wymianę w ramach YFU i był uczniem naszego liceum. Wrócił do Niemiec, aby zdać maturę, a następnie podjął studia w Polsce, w Bielsku-Białej. Ukończył tam filologię czeską i hiszpańską. Jak na tłumacza przystało posługuje się kilkoma językami, oprócz polskiego, czeskiego i hiszpańskiego mówi płynnie po francusku i angielsku. Do opanowania tak wielu języków przyczyniły się bez wątpienia jego uzdolnienia i zamiłowania muzyczne, pan Altmann od lat chłopięcych śpiewa w chórze. Jego wykład na temat sztuki tłumaczenia poświęcony był dwóm kwestiom:
- pracy nad tłumaczeniem literatury pięknej
- kompetencjom, jakie musi zdobyć zawodowy tłumacz pisemny oraz ustny

o pracy tlumacza 17

W pierwszej części pan Altmann mówił o swojej pracy doktorskiej, w której porównuje niemieckie, polskie i czeskie przekłady prozy niemieckiej noblistki Herty Müller. Mówił o wyzwaniach, jakie stoją przed tłumaczem literatury pięknej. Oprócz znakomitej znajomości języków obcych bardzo ważna jest znajomość kontekstu kulturowego tłumaczonego dzieła. Herta Müller jest Niemką urodzoną wśród mniejszości niemieckiej w Rumunii, co znalazło odbicie w jej językowym postrzeganiu świata. Tłumacz musi mieć świadomość, że język przekładu powinien oddać kulturę, mentalność i szeroko rozumianą specyfikę świata przedstawionego w dziele literackim.
W drugiej części wykładu słuchacze mieli szansę poznać, jakie kompetencje powinien posiadać tłumacz pisemny i ustny. Pan Altmann podkreślił, jak ważne jest w przypadku tłumacza pisemnego wykształcenie językowe i oczytanie. Dobry tłumacz powinien znać różne języki branżowe, jak prawniczy czy medyczny. Musi być też niezwykle zdyscyplinowany, może się zdarzyć, że na przełożenie specjalistycznego trzydziestostronicowego tekstu ma np. 3 dni.
Z kolei od tłumacza ustnego wymaga się wręcz doskonałej znajomości zarówno języka obcego jak i ojczystego, bardzo wysokiego poziomu wiedzy ogólnej i doświadczenia. Pan Altmann od kilku lat pracuje jako tłumacz, zatem jego wiedza, podparta jest własnym doświadczeniem zawodowym. Wykład bardzo spodobał się uczniom klas dwujęzycznych, kto wie może któryś z uczniów zainspirowany przykładem Pana Altmanna, zostanie w przyszłości tłumaczem.