BANERWYNIKIMATURY
Drukuj

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Prezydium Rady Rodziców:

Pan Bogdan Zandecki – przewodniczący III b

Pani Monika Kowalska – wiceprzewodnicząca  II b

Pani Katarzyna Mordziołek – sekretarz  II c

Członkowie Rady Rodziców:

Pani Małgorzata Zbieg  I a

Pani Małgorzata Dejneka  I b

Pan Robert Kiedrzynek  I c

Pani Beata Sobczyk-Soja  I d

Pan Piotr Kubik  II a

Pani Marta Wroniszewska-Lech   II d

Pan Piotr Sroczyński   III a

Pani Barbara Pytel  III c

Pan Adam Tomasik  III d

Pani Joanna Musiał  III e

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać w sekretariacie szkolnym lub na konto Rady Rodziców przy V LO:

BANK PEKAO SA O/Dąbrowa Górnicza
41 1240 4908 1111 0000 5357 0208


Zgromadzone środki Rada Rodziców przeznaczyła między innymi na:

  • w roku szkolnym 2007/2008 doposażenie pracowni chemicznej (m.in. komputer, rzutnik multimedialny), nagrody książkowe dla wyróżnionych uczniów, nagrodę pieniężną dla najlepszego ucznia w klasy III, dofinansowanie wyjazdów uczniów znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, dofinansowanie konkursów uczniowskich organizowanych przez VLO, dofinansowanie konkursów i olimpiad, w których biorą udział uczniowie VLO, promocję szkoły, opłatę SKS

  • w roku szkolnym 2008/2009 doposażenie pracowni biologicznej, nagrody książkowe dla wyróżnionych uczniów, nagrodę pieniężna dla najlepszego ucznia klasy III, dofinansowanie wyjazdów uczniów znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, dofinansowanie konkursów uczniowskich organizowanych przez VLO, dofinansowanie konkursów i olimpiad, w których biorą udział uczniowie VLO, promocję szkoły, opłatę SKS

  • w roku szkolnym 2009/2010 zakupienie tablicy interaktywnej do pracowni matematycznej, nagrody książkowe dla wyróżnionych uczniów, nagrodę pieniężną dla najlepszego ucznia klasy III, promocję szkoły, konkursy i olimpiady, dofinansowanie wyjazdów uczniów znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, opłatę SKS

  • w roku szkolnym 2010/2011 zakupienie szafek uczniowskich, nagrody książkowe dla wyróżnionych uczniów, nagrodę pieniężną dla najlepszego ucznia klasy III, promocję szkoły, opłatę SKS, dofinansowanie wyjazdów uczniów znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej

  • w roku szkolnym 2011/2012 zakupienie szafek uczniowskich, nagrody książkowe dla wyróżnionych uczniów, nagrodę pieniężną dla najlepszego ucznia klasy III, promocję szkoły, opłatę SKS, dofinansowanie wyjazdów uczniów znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej

  • w roku szkolnym 2012/2013 zakupienie szafek uczniowskich, nagrody książkowe dla wyróżnionych uczniów, nagrodę pieniężna dla najlepszego ucznia klasy III, promocję szkoły, opłatę SKS, opłatę za "Wirtualny spacer"

  • w roku szkolnym 2013/2014 zakupienie szafek uczniowskich, nagrody książkowe dla wyróżnionych uczniów, nagrodę pieniężna dla najlepszego ucznia klasy III, promocję szkoły, opłatę SKS, rzutnik, opłatę za „Wirtualny spacer”, etui na tablet - 16 szt., sfinansowanie przyjazdu studentów - projekt Global Citizen School. Edukacja globalna.

  • w roku szkolnym 2014/2015 zakupienie szafek uczniowskich, nagrody książkowe dla wyróżnionych uczniów, nagrodę pieniężna dla najlepszego ucznia klasy III, promocję szkoły, konkursy i olimpiady, opłatę SKS, zawody sportowe, sfinansowanie przyjazdu studentów - projekt Global Citizen School. Edukacja globalna.

  • w roku szkolnym 2015/2016 zakupienie tablicy interaktywnej i rzutnika, fontanny wody pitnej, nagród książkowych dla wyróżnionych uczniów, ufundowanie nagrody pieniężnej dla najlepszego ucznia klasy III, dofinansowanie konkursów uczniowskich organizowanych przez VLO, dofinansowanie konkursów i olimpiad, w których biorą udział uczniowie VLO, promocję szkoły, opłatę SKS, sfinansowanie przyjazdu studentów - projekt Global Citizen School. Edukacja globalna.

  • w roku szkolnym 2016/2017 zakupienie nagród książkowych dla wyróżnionych uczniów, ufundowanie dwóch nagrody pieniężnej dla najlepszych uczniów klasy III, dofinansowanie konkursów uczniowskich organizowanych przez VLO, dofinansowanie konkursówi olimpiad, w których biorą udział uczniowie VLO, promocję szkoły, święto szkoły (tort dla wszystkich uczniów), opłatę SKS, sfinansowanie przyjazdu studentów - projekt Global Citizen School. Edukacja globalna.

Szanowni Państwo,

Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu,  możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjnić proces nauczania naszych dzieci, dlatego zachęcam Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w działalności szkoły.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Rodziców 
Bogdan Zandecki