baner
Drukuj

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Gorniczej.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Prezydium Rady Rodziców

 1. Pan Bogdan Zandecki – przewodniczący - II b
 2. Pani Monika Kowalska – wiceprzewodnicząca - I b
 3. Pani Katarzyna Mordziołek – wiceprzewodnicząca - I c

Członkowie Rady Rodziców:

 1. Pani Marzena Niebudek - I a
 2. Pani Bożena Tambor - I d
 3. Pan Dariusz Góral - II a
 4. Pani Agnieszka Dydak - II c
 5. Pani Agnieszka Kowal - II d
 6. Pani Joanna Musiał - II e
 7. Pani Ewa Wysługocka-Jaros - III a
 8. Pani Monika Bagińska - III b
 9. Pani Natalia Łubek - III c
 10. Monika Regulska - III d
 11. Pan Rafał Raczkowski - III e

 

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać w sekretariacie szkolnym lub na konto Rady Rodziców przy V LO:

BANK PEKAO SA O/Dąbrowa Górnicza
41 1240 4908 1111 0000 5357 0208


Zgromadzone środki Rada Rodziców przeznaczyła między innymi na:

 • w roku szkolnym 2007/2008 doposażenie pracowni chemicznej (m.in. komputer, rzutnik multimedialny), nagrody książkowe dla wyróżnionych uczniów, nagrodę pieniężną dla najlepszego ucznia w klasy III, dofinansowanie wyjazdów uczniów znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, dofinansowanie konkursów uczniowskich organizowanych przez VLO, dofinansowanie konkursów i olimpiad, w których biorą udział uczniowie VLO, promocję szkoły, opłatę SKS
 • w roku szkolnym 2008/2009 doposażenie pracowni biologicznej, nagrody książkowe dla wyróżnionych uczniów, nagrodę pieniężna dla najlepszego ucznia klasy III, dofinansowanie wyjazdów uczniów znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, dofinansowanie konkursów uczniowskich organizowanych przez VLO, dofinansowanie konkursów i olimpiad, w których biorą udział uczniowie VLO, promocję szkoły, opłatę SKS
 • w roku szkolnym 2009/2010 zakupienie tablicy interaktywnej do pracowni matematycznej, nagrody książkowe dla wyróżnionych uczniów, nagrodę pieniężną dla najlepszego ucznia klasy III, promocję szkoły, konkursy i olimpiady, dofinansowanie wyjazdów uczniów znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, opłatę SKS
 • w roku szkolnym 2010/2011 zakupienie szafek uczniowskich, nagrody książkowe dla wyróżnionych uczniów, nagrodę pieniężną dla najlepszego ucznia klasy III, promocję szkoły, opłatę SKS, dofinansowanie wyjazdów uczniów znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej
 • w roku szkolnym 2011/2012 zakupienie szafek uczniowskich, nagrody książkowe dla wyróżnionych uczniów, nagrodę pieniężną dla najlepszego ucznia klasy III, promocję szkoły, opłatę SKS, dofinansowanie wyjazdów uczniów znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej
 • w roku szkolnym 2012/2013 zakupienie szafek uczniowskich, nagrody książkowe dla wyróżnionych uczniów, nagrodę pieniężna dla najlepszego ucznia klasy III, promocję szkoły, opłatę SKS, opłatę za „Wirtualny spacer”
 • w roku szkolnym 2013/2014 zakupienie szafek uczniowskich, nagrody książkowe dla wyróżnionych uczniów, nagrodę pieniężna dla najlepszego ucznia klasy III, promocję szkoły, opłatę SKS, rzutnik, opłatę za „Wirtualny spacer”, etui na tablet - 16 szt., sfinansowanie przyjazdu studentów - projekt Global Citizen School. Edukacja globalna.
 • w roku szkolnym 2014/2015 zakupienie szafek uczniowskich, nagrody książkowe dla wyróżnionych uczniów, nagrodę pieniężna dla najlepszego ucznia klasy III, promocję szkoły, konkursy i olimpiady, opłatę SKS, zawody sportowe, sfinansowanie przyjazdu studentów - projekt Global Citizen School. Edukacja globalna.

Szanowni Państwo,
Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu,  możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjnić proces nauczania naszych dzieci, dlatego zachęcam Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w działalności szkoły.

z poważaniem
Przewodniczący Rady Rodziców 
Janusz Bielawa