BANERWYNIKIMATURY
Drukuj

Kolejna edycja Szkoły Obywatelskiej Civitas

Sławomir Kozieł .

28.09.2017r., z udziałem uczniów klasy 1c,  odbyły się, pierwsze w nowym roku szklonym, zajęcia w ramach szkoły Obywatelskiej Civitas. Celem programu  jest zachęcenie młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności, a także kształtowanie postaw empatii i tolerancji. Uczestnicy w trakcie cyklu warsztatów zdobędą wiedzę dotyczącą funkcjonowania samorządu i praktyk trzeciego sektora oraz posiądą zdolności komunikacyjne i umiejętności pracy w grupie.

Drukuj

Fabryka Pełna Życia – warsztaty, konferencja prasowa, gra terenowa

Sławomir Kozieł .

13 czerwca uczniowie klasy 1c w ramach pilotażowego pakietu szkolnego na potrzeby realizacji projektu "Fabryka Pełna Życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej" brali udział w ostatnim etapie tego przedsięwzięcia, w czasie którego odbyły się warsztaty, konferencja prasowa z udziałem Pana Wojciecha Czyżewskiego – asystenta Prezydenta Miasta, przewodniczącego zespołu zajmującego się Fabryką Pełną Życia oraz gra terenowa na terenie FPŻ. Całość projektu realizowana była przez dąbrowskie Stowarzyszenie Civitas.

Drukuj

Spacer badawczy – rewitalizacja miasta

Stowarzyszenie Civitas .

W ramach planów rewitalizacji miasta młodzież naszego Liceum brała udział w spacerze badawczym w czasie, którego przyglądaliśmy się trasie z dworca PKP do Muzeum Miejskiego. Po drodze uczestników nachodziły różne refleksje: czy miasto powinno być przyjazne dla aut czy dla pieszych? czy potrzeby kierowców i tych którzy wybierają przemieszanie na własnych nogach da się pogodzić? Zainspirowani wystawa na terenie Fabryki uczestnicy próbowali szukać rozwiązań podnoszących atrakcyjność Centrum miasta. Spacer zakończyły tradycyjnie już warsztaty projektowe na których powstały makiety fontann, kina plenerowego i bardzo ciekawa koncepcja mostu łączącego PKZ i teren fabryki.

Drukuj

Fabryka Pełna Życia – warsztaty wyjazdowe w Szczyrku

Sławomir Kozieł .

W dniach 17-18 maja odbył się wyjazd szkoleniowy do Szczyrku z udziałem uczniów klasy 1c w ramach pilotażowego pakietu szkolnego na potrzeby realizacji projektu "Fabryka Pełna Życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej". W czasie wyjazdu miały miejsce warsztaty kompetencji liderskich oraz aktywności społecznej, a także symulacje konsultacji społecznych wprowadzające w proces rewitalizacji. Zajęcia prowadziły Panie z dąbrowskiego stowarzyszenia Civitas. Kolejnym etapem projektu będzie gra miejska na terenie Fabryki Pełnej Życia. O całości projektu można przeczytać na stronie www.fabrykapelnazycia.pl.  

Drukuj

O Fabryce Pełnej Życia na warsztatach z dąbrowskim stowarzyszeniem Civitas

Sławomir Kozieł .

Stowarzyszenie Civitas rozpoczęło w naszej szkole realizację projektu "Fabryka Pełna Życia" - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej. Udział w warsztatach integracji i komunikacji społecznej brała klasa 1c. Program nastawiony jest na umotywowanie uczniów do czynnego udziału w procesie rewitalizacji, w tym: aktywnego uczestnictwa w konsultacjach, budowanie tożsamości lokalnej i pozytywnych związków z Dąbrową Górniczą, wzmocnieniu kapitału społecznego, a także promowaniu wiedzy o procesie rewitalizacji. Kolejnym elementami programu będą dwudniowe warsztaty wyjazdowe kompetencji liderskich oraz warsztaty aktywności społecznej wprowadzające w proces rewitalizacji połączone z grą terenową.

Drukuj

Trwa kolejna edycja Szkoły Obywatelskie Civitas

Admin .

civitasTrwa kolejna edycja Szkoły Obywatelskie Civitas  w szkołach ponadgimnazjalnych w Dąbrowie Górniczej.
Uczestnikami są uczniowie klas pierwszych z: I LO, II LO , III LO, V LO, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Sportowych i Zespołu Szkół  Technicznych.

Drukuj

Międzynarodowa Szkoła Obywatelska Civitas

Sławomir Kozieł .

Od 31 maja do 2 czerwca sześcioosobowa grupa naszych licealistów, w ramach projektu Szkoła Obywatelska Civitas, uczestniczyła w międzynarodowych warsztatach w Szczyrku. Wspólnie z młodzieżą z Czech uczniowie pracowali nad autorskim projektem skierowanym do lokalnych społeczności, który będzie miał szanse realizacji w naszym mieście i w czeskiej Karwinie. Z młodzieżą z Czech spotkamy się ponownie na konferencji w Urzędzie Miasta 14 czerwca. Celem konferencji jest stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i nawiązania kontaktów, dzięki którym będzie możliwa wspólna praca nad innymi międzynarodowymi inicjatywami.

Drukuj

Międzynarodowa konferencja Szkoły Obywatelskiej Civitas.

Sławomir Kozieł .

W czwartek 14.06 b.r.  w UM w Dąbrowie Górniczej odbyła się polsko- czeska konferencja stanowiąca podsumowanie projektu edukacyjnego Szkoła Obywatelska Civitas.

Organizatorami byli: Stowarzyszenie Civitas, czeska organizacja Obcanske Sdruzeni Petrklic Help oraz Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.

Konferencję otworzył  Prezydent  Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza. Hasłem przewodnim spotkania  była partycypacja obywatelska, a w szczególności uczestnictwo młodzieży w życiu publiczno-społecznym. Taki też  był temat wystąpienia jednego z gości specjalnych, Kuby Wygnańskiego z Pracownia  Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA.

Drukuj

Warsztaty antydyskryminacyjne w Szkole Obywatelskiej Civitas

Stowarzyszenie Civitas .

W Szkole Obywatelskiej Civitas trwają intensywne zajęcia w 22 grupach w szkołach ponadgimnazjalnych w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Będzinie, Mysłowicach i w Czechach- w miastach Śląska Cieszyńskiego. Uczniowie poznają w trakcie ćwiczeń m.in. działanie mechanizmu dyskryminacji.

Drukuj

Ruszyła Szkoła Obywatelska Civitas

Sławomir Kozieł .

W listopadzie i grudniu klasy 1b i 2c rozpoczęły cykl warsztatów w ramach projektu Obywatelska Szkoła Civitas. I jak relacjonuje je, Paulina Walat, uczennica klasy 1b, były to warsztaty wyjątkowe. Wyjątkowe ze względu na formę, ponieważ każdy omawiany temat dodatkowo analizowaliśmy poprzez zabawę, konkurs, bądź zadanie. Panowała niezwykła atmosfera, każdy uczestnik miał prawo głosu, a również uważnie przysłuchiwał się wypowiedziom koleżanek i kolegów. Tematy omawiane na tym spotkaniu były bardzo ciekawe, ponieważ poruszały problemy większości z nas. Szukaliśmy odpowiedzi na pytania, które zadajemy sobie wszyscy. Tematyka warsztatów dotyczyła relacji międzyludzkich oraz mechanizmów działanie grupy i każdego z jej elementów.
Drukuj

Szkoła Obywatelska Civitas

Sławomir Kozieł .

civitas_partnerzyZ przyjemnością informujemy, że uczniowie naszego Liceum rozpoczynają nową edukacyjną i międzynarodową przygodę, jako podopieczni „Szkoły Obywatelskiej CIVITAS” – szkoły dla ciekawych świata, odważnych, nie lubiących się nudzić, pełnych pozytywnej energii, werwy i pasji młodych Polaków i Czechów, którzy aktywnie uczestniczą, bądź chcieliby uczestniczyć w życiu lokalnych społeczności.

Projekt „Szkoła Obywatelska CIVITAS” jest wspólna inicjatywą Stowarzyszenia Civitas  z Dąbrowy Górniczej oraz czeskiej organizacji Obcanske sdruzeni Petrklic help, realizowaną we współpracy z Urzędem Miasta Dabrowy Górniczej, przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.