baner

Z kart historii
V Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej

"Wspomnienia są jedynym rajem, z którego nie możemy zostać wypędzeni."

Jean Paul Sartre

 • W kwietniu 1990 r. powstał projekt założenia nowego liceum dzięki inicjatywie Dąbrowskiego Komitetu Obywatelskiego.

 • Pierwszy wstępny egzamin do V LO odbył się już w maju 1990 r. Spośród 250 kandydatów zostało przyjętych tylko 52 najzdolniejszych uczniów. Utworzono dwie klasy. Wychowawcą klasy Ia została pani mgr Zofia Piertasińska, a klasy Ib pan mgr Czesław Pietrasiński. Powstała również jedna klasa II oraz jedna klasa III. Obowiązki wychowawcy klasy II pełniła pani mgr Jolanta Nędzyńska - Fudalej, a klasy III pani mgr Janina Karoń.

 • 3 września 1990 r. w budynku znajdującym się na ulicy Wybickiego 1 w Dąbrowie Górniczej - Gołonogu odbyła się pierwsza inauguracja roku szkolnego. Dyrektorem została pani mgr Danuta Micur. Od początku szkoła była ukierunkowana na nauczanie języków obcych. Jako jedyne liceum w Dąbrowie Górniczej zapewniała uczniom naukę 2 języków zachodnich w wymiarze 9 godzin (6+3).

 • W 1991 r. VLO zostało przeniesione do nowego budynku przy ulicy Dąbskiego 17. W nowych murach odbyły się pierwsze egzaminy dojrzałości, które zakończyły się sukcesem: 85% absolwentów dostało się na wyższe uczelnie.

 • W roku szkolnym 1991/1992 ukazały się pierwsze wydania gazetki "Kompozycja 634". Taki był bowiem numer autobusu, który nadjechał, gdy młodzi twórcy stali na przystanku. Z tym "dziwnym" oznaczeniem liczbowym ukazały się tylko 2 pierwsze egzemplarze szkolnej gazetki. Potem pozostawiono tylko tytuł "Kompozycja". Pierwszymi członkami zespołu redakcyjnego byli uczniowie: Jakub Karoń, Arkadiusz Wójcik, Grzegorz Zawada. Obowiązki naczelnego redaktora pełnili kolejno: Krystian Zębala, Tomasz Nieć, Aleksandra Wiśniewska, Krystian Mączka, Olga Piaskowska. Przez pierwsze lata działalności "Kompozycji" obowiązki opiekuna pełniła pani mgr Ewa Król a potem kolejno: pani mgr Agnieszka Gajda (Bucka), pani mgr Agata Benduska, pani mgr Jadwiga Chudzik, mgr Monika Etlinger-Michalik i mgr Małgorzata Stacewicz i mgr Anna Adamuszek

 • Od marca do maja 1993 obowiązki dyrektora pełnił pan mgr Wojciech Horosz, a od czerwca 1993 do stycznia 1994 obowiązki dyrektora pełniła pani mgr Janina Karoń.

 • Począwszy od 1994 r. odbywają się coroczne pięciodniowe warsztaty ekologiczno-turystyczne w Smoleniu, które obejmują cykl interdyscyplinarnych zajęć z historii, biologii, geografii, ochrony środowiska, turystyki i języków obcych. Uczniowie biorą udział także w zajęciach praktycznych takich jak: jazda konna, wspinaczka skałkowa, marsze na orientację. Głównymi organizatorami są mgr Tadeusz Dulias i mgr Włodzimierz Dulias.

 • W 1995 roku szkoła została zaproszona do udziału w telewizyjnym programie "Lala", gdzie pokonała swoich przeciwników: Liceum Plastyczne i III LO im. Lucjana Szenwalda.

 • Od września 1996 do sierpnia 2001 roku funkcję dyrektora pełniła pani mgr Ewa Król.

 • Z okazji Dnia Ziemi od 1997 r. organizowane są corocznie Rajdy Gwiaździste, w których udział bierze młodzież V LO. Na terenie Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej uczniowie wędrują wytyczonymi trasami, a następnie spotykają się na wyznaczonej mecie, gdzie rozgrywane są różnego rodzaju konkursy i zabawy. Głównymi organizatorami są pan mgr Tadeusz Dulias i pan mgr Włodzimierz Dulias.

 • W 1999 r. szkoła podpisała umowę o połączeniu egzaminu dojrzałości i wstępnego na Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Krakowską i Śląską.

 • Listopad 1999 r. -  przedstawiciele liceum oraz dwóch nauczycieli: mgr Katarzyna Wywiał i ks. Paweł Kempiński uczestniczą w prywatnej audiencji u papieża Jana Pawła II w Rzymie. Rozmowa dotyczyła naszego liceum oraz problematyki osób niepełnosprawnych. Koszty wyjazdu młodzieży oraz nauczycieli pokrył biskup sosnowiecki Adam Śmigielski SDB.

 • Począwszy od kwietnia 1999 r. odbywają się corocznie Międzyszkolne Marsze na Orientację Zagłębia Dąbrowskiego o Puchar Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej. Bierze w nich udział młodzież ze szkół ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego. Od 1999r. nasze Liceum organizuje Paraspartakiadę Śląska i Zagłębia, której pomysłodawcą jest ks. Paweł Kempiński, nauczyciel religii w V LO. Dziełu temu patronuje Biskup Sosnowiecki, Śląski Kurator Oświaty i Prezydent Dąbrowy Górniczej.

 • Do pełnej nazwy szkole brakowało już tylko patrona. Przyjęto, że będzie nim Kanclerz Jan Zamoyski. Uroczystość nadania imienia odbyła się 7 kwietnia 2000 roku. Honorowym gościem był krewny kanclerza Marcin Zamoyski.

 • Rok szkolny 2000/2001 uczniowie rozpoczęli w budynku na ulicy Czapińskiego 8. Szkoła uzyskała nie tylko nową siedzibę, ale jako jedno z niewielu liceów utworzyła kierunek menedżerski. Ponadto młodzież miała możliwość nauki w klasach o kierunkach: humanistycznym, ekologiczno-turystycznym, matematyczno-informatycznym i językowym.

 • W listopadzie 2000 roku młodzież naszego liceum odbyła pielgrzymkę do Lourdes (Francja). Oprócz celu naszego wyjazdu zwiedziliśmy m. in. Wenecję, Monaco, Monte - Carlo, Paryż i Kolonię w Niemczech. Opiekunami grupy byli: pani dyrektor Ewa Król, prof. Czesław Pietrasiński oraz ks. Paweł Kempiński.

 • 28 kwietnia 2001 r. odbyły się obchody jubileuszu 10-lecia szkoły.  Od września 2001 do sierpnia 2002 funkcję dyrektora szkoły pełniła pani mgr Janina Karoń.

 • Od września 2002 roku funkcję dyrektora szkoły pełni pani mgr Anna Ornat. Wraz z nowym dyrektorem, wszedł do szkoły nowy język - język włoski - jako że pani mgr Anna Ornat jest romanistką i uczy języka francuskiego i języka włoskiego. Utworzono dwie grupy języka włoskiego w roku szkolnym 2002/2003.

 • Już od początku swej działalności VLO nawiązało kontakty z zagranicznymi szkołami w ramach programu Youth For Understanding. W wyniku tej współpracy uczniowie mają możliwość wyjazdu na rok do Niemiec, krajów Beneluxu lub USA. Od 9 lat nasze liceum prowadzi wymianę w ramach partnerstwa szkół: V Liceum Dąbrowa Górnicza - Albert Einstein Schule w Gross-Bieberau. Inicjatorką tego przedsięwzięcia była pani mgr Jolanta Nędzyńska - Fudalej. Obecnie opiekunem wymiany jest pani mgr Jolanta Wiła. Ponadto liceum współpracuje z Francją, Belgią i Włochami w ramach programu Socrates Comenius, którego szkolnym koordynatorem do roku 2000/2001 była pani mgr Ewa Kijowska-Kita. Obecnie koordynatorem jest pani mgr Ewa Król.

 • W marcu 2003 roku ruszyła wyprawa do Indii pod kierunkiem pana Grzegorza Kuśpiela oraz opiekunów: pana W. Duliasa i M. Etlinger- Michalik. Wyprawa trwała 6 tygodni - uczniowie pokonali 10.000 km.

 • Matura 2003 - znamienna, ponieważ w gronie absolwentów są uczniowie z klasy IVd - pierwszej klasy uczniów niepełnosprawnych - zdają rewelacyjnie - dwoje z nich podejmuje studia- Mirek Haraś /historia/ i Ewa Kaźmierska /pedagogika/

 • Rok szkolny 2003/2004 zaznaczył się dwoma innowacjami w V LO. Pierwsza to utworzenie oddziału integracyjnego -klasa Ib pod kierunkiem pana mgr Krzysztofa Kowalskiego. Druga to utworzenie grup językowych międzyoddziałowych. Uczniowie wybierają dowolny język oraz jego poziom. W ramach zajęć dodatkowych wprowadza się język łaciński, który ciesz się podobnie jak język włoski dużym zainteresowaniem. Ponadto szkoła rozrosła się do rozmiarów wcześniej niespotykanych - 570 uczniów i 53 nauczycieli.

 • 2004/2005 - szkoła otrzymuje Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości w obszarze kształcenia nadany przez Śląskiego Kuratora Oświaty

 • 2005/2006 - szkoła organizuje wyprawę do Rzymu do Grobu Jana Pawła II. W wyprawie bierze udział 65 osób w tym duża grupa uczniów niepełnosprawnych. Powstaje także program spotkań z ciekawymi ludźmi. Szkołę odwiedza eurodeputowana Małgorzata Handzlik, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, przewodniczący SDPL Marek Borowski.

 • 2006/2007 - Szkołę odwiedza wiceminister MEN Mirosław Orzechowski. Odbywa się spotkanie z młodzieżą nt. "Integracja Młodzieży Niepełnosrpawnej w Środowisku Szkolnym" - Szkołę odwiedza także ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, spotkanie jest poświęcone tematowi "Rola Ormian w Polsce", Fundacji Brata Alberta oraz promocji książki "Księża wobec bezpieki" - 29 marca 2007 - Szkoła otrzymuje w darze od Rady Rodziców Sztandar, który zostaje poświęcony przez Biskupa Diecezji Sosnowieckiej dr. Adama Śmigielskiego - Dyrektor Szkoły Anna Ornat wygrywa konkurs na dyrektora szkoły na kolejne 5 lat

 • 2007/2008 - Szkoła przechodzi generalny remont w ramach termomodernizacji budynku. Otwieramy dobudowaną czytelnię multimedialną oraz nową siłownię. W kwietniu szkoła organizuje uroczyste poświęcenie windy dla osób niepełnosprawnych - ostatnia bariera architektoniczna zostaje złamana. Szkoła współorganizuje także I Ogólnopolskie Forum Osób Niepełnosprawnych.

 • W roku szkolnym 2009/1010 w szkole powstaje pierwszy oddział dwujęzyczny z wykładowym językiem angielskim. W tym języku nauczane są: chemia, wos, literatura angielska oraz godzina wychowawcza. V LO obchodzi hucznie Jubileusz XX-lecia szkoły.Szkołę odwiedza  wiceminister edukacji narodowej.

 • W roku szkolnym 2010/11 odnotowaliśmy najwięcej sukcesów na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim - 20 uczniów /w tym wyjazd zwycięzców dwóch różnych konkursów o Unii Europejskiej do Brukseli/. Szkoła utworzyła klasę z grupą frankofońską i weszła w program Szkoły Frankofońskie na Śląsku. Pierwszy raz został przeprowadzony próbny egzamin Delf z udziałem dyrektora Alliance Française, Nakręciliśmy także Lipdub'a, który zachwycił wszystkich.

 • Rok 2011/12 był rokiem trudnym i bardzo pracowitym. Pożegnaliśmy po ciężkiej chorobie, Pana profesora Czesława Pietrasińskiego, nauczyciela fizyki, powszechnie lubianego przez kolejne pokolenia uczniów V LO, który pracował  w naszej szkole od początku jej istnienia. W związku z niżem demograficznym oraz reformą, która zawitała do szkół ponadgimnazjalnych, szkoła musiała podjąć intensywne działania, aby utrwalić swoją pozycję na rynku edukacyjnym. Podjęte zadania przyniosły efekty; egzamin maturalny zakończył się 100% zdawalnością a w rekrutacji mieliśmy tylu kandydatów, że utworzyliśmy dodatkowy oddział nazwany klasą angielską. Największym zainteresowaniem cieszyła się klasa humanistyczna i dwujęzyczna. Pani dyrektor Anna Ornat wygrywa konkurs na dyrektora V LO na kolejne 5 lat.

 • W roku szkolnym 2012/13, wspólnie z władzami miasta, podjęliśmy decyzję o zmianie nazwy szkoły na V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej.

 • Rok szkolny 2013/14 był dla nas bardzo korzystny.  Wygraliśmy internetowy ranking na najlepsze liceum w Dąbrowie Górniczej, organizowany przez Dziennik Zachodni. Pierwszy raz znaleźliśmy się w pierwszej pięćsetce najlepszych liceów w  Polsce – ranking organizowany przez Perspektywy. Oddział dwujęzyczny cieszył się ogromną popularnością. Otworzyliśmy dwie  klasy o tym profilu. Ponadto otworzyliśmy nowy kierunek-  klasa espaniola – z rozszerzeniem j. hiszpański i j. angielski.

 • Rok szkolny 2014/15 był rokiem Jubileuszowym, w marcu Zamoyski obchodził swoje 25-lecie. Nasi absolwenci założyli Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V LO. Prezesem stowarzyszenia został Marcin Lisowski. W tym roku odnotowaliśmy także duży sukces – zajęliśmy 379 miejsce w Polsce oraz 36 miejsce w województwie w Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw. Ponadto gmina zafundowała nam piękne boisko wielofunkcyjne – w tym nawet do gry w tenisa.

 • Szkoła realizuje od września 2015 r. nowy trzyletni projekt w ramach Erasmus+ „Inkluzja prawem każdego człowieka” wspólnie ze szkołami z Anglii, Belgii, Włoch, Rumunii i Niemiec. W ramach współpracy ze stowarzyszeniem YFU (Youht for Understanding) 2 uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do wyjazdu do Niemiec i 1 do USA.
  W marcu odbyła się 10 dniowa wycieczka objazdowa do Hiszpanii – brało w niej udział 39 uczniów naszej szkoły.