BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Grono pedagogiczne

W Zamoyskim zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska. Większość nauczycieli ukończyła studia podyplomowe, kursy przedmiotowo-metodyczne oraz inne formy doskonalenia zawodowego. Zaangażowanie grona pedagogicznego w proces dydaktyczny i wychowanie młodzieży jest wysoko oceniane przez władze oświatowe i państwowe, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia.Dyrektor szkoły
mgr Anna Ornat język francuski (egzaminator)
język włoski (egzaminator)
informatyka
Zastępca dyrektora szkoły
mgr Renata Gawrylik chemia (egzaminator)
informatyka
Grono pedagogiczne
mgr Anna Adamuszek język polski (egzaminator)
mgr Agata Benduska język polski (egzaminator)
wiedza o kulturze
mgr Elżbieta Jawor język polski (egzaminator)
historia
wychowanie do życia w rodzinie
mgr Ewa Król język polski (egzaminator)
język niemiecki
mgr Ewa Pawik język polski (egzaminator)
edukacja dla bezpieczeństwa
etyka
mgr Aneta Cupiał język angielski (egzaminator),
egzaminator języka angielskiego w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych
biologia
mgr Jolanta Karcz język angielski (egzaminator),
egzaminator języka angielskiego w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych
chemia dwujęzyczna
mgr Małgorzata Przeździk-Zynek język angielski (egzaminator)
mgr Agnieszka Sierpińska język angielski (egzaminator)
geografia dwujęzyczna
mgr Janusz Siwiorek język angielski (egzaminator),
egzaminator języka angielskiego w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych
język hiszpański (egzaminator),
egzaminator języka hiszpańskiego w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych
psychologia
mgr inż. Michał Witkowski język angielski (egzaminator)
wiedza o społeczeństwie
mgr Emilia Fryżlewicz język francuski
język angielski
mgr Marta Koloch język hiszpański (egzaminator)
mgr Magdalena Białorudzka język włoski (egzaminator)
mgr Elżbieta Tyburska język hiszpański
język francuski
mgr Małgorzata Olesińska-Jopek matematyka (egzaminator)
fizyka
mgr Ewa Szczepańczyk matematyka (egzaminator)
Justyna Tukaj-Wojtas matematyka (egzaminator)
mgr Małgorzata Adamska biologia (egzaminator)
informatyka
fizyka
mgr Izabela Kisiel biologia
mgr Tadeusz Dulias geografia (egzaminator)
wychowanie fizyczne
mgr Magdalena Dydak geografia (egzaminator)
podstawy przedsiębiorczości
mgr Ewelina Bałdyga historia (egzaminator)
wiedza o społeczeństwie (egzaminator)
podstawy przedsiębiorczości
wiedza o kulturze
dr Roman Kawecki historia (egzaminator)
wiedza o społeczeństwie
mgr Krzysztof Kowalski historia (egzaminator)
wiedza o społeczeństwie
etyka
filozofia
mgr inż. Sebastian Bogdal informatyka
mgr Włodzimierz Dulias wychowanie fizyczne
wiedza o społeczeństwie
etyka
mgr Grażyna Gabryel wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Cezary Małolepszy rehabilitacja
mgr Agnieszka Wojtowicz     rewalidacja
mgr Sławomir Kozieł religia
mgr Anna Chłosta pedagog szkolny
mgr Janusz Siwiorek psycholog szkolny
mgr Jadwiga Chudzik bibliotekarz
mgr Aniela Ślipek bibliotekarz