BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Dokumenty szkolne

Statut V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej (tekst ujednolicony)

  Ceremoniał Wewnątrzszkolny

  Program wychowawczo - profilaktyczny

  Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

  Kodeks Ucznia

  Regulamin Klubu Wolontariusza "Jesteśmy z Wami"

  Instrukcja BHP szkoła

Raporty z ewaluacji

Raporty z ewaluacji wewnętrznej szkoły:

Czerwiec 2011:
OBSZAR II - Procesy zachodzące w szkole służące jej rozwojowi
OBSZAR III - Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym

Czerwiec 2012:
OBSZAR I - Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Wymaganie: uczniowie są aktywni

OBSZAR I - Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Wymagania: Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. W szkole diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów.

Czerwiec 2013:
OBSZAR I: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Wymaganie: Respektowane są normy społeczne.

Czerwiec 2014:
OBSZAR I: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.
OBSZAR II: Procesy zachodzące w szkole lub placówce.

Czerwiec 2015:
OBSZAR I: Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

Czerwiec 2016:
OBSZAR: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły

Czerwiec 2017:
OBSZAR: Efektywność funkcjonowania biblioteki szkolnej. Rozwój czytelnictwa

Wrzesień 2018:

Nauczyciele, w tym nauczyciele pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, a także modyfikowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
Ewaluacja wewnętrzna

Czerwiec 2019:

Stwarzanie i wykorzystanie pozalekcyjnych sytuacji edukacyjnych do kształtowania kompetencji matematycznych, przyrodniczych oraz w zakresie wielojęzyczności
Ewaluacja wewnętrzna

Czerwiec 2020

Działalność szkoły w dobie reformy – szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna – różne podstawy programowe, przygotowanie uczniów do różnych egzaminów maturalnych

Ewaluacja wewnętrzna