BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Dokumenty szkolne

Statut V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej (tekst ujednolicony)

  Ceremoniał Wewnątrzszkolny

  Program wychowawczo - profilaktyczny

  Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

  Kodeks Ucznia

  Regulamin Klubu Wolontariusza "Jesteśmy z Wami"

  Instrukcja BHP szkoła