BANERWYNIKIMATURY
 • Uncategorised (556)
 • O szkole (0)
 • Serwisy przedmiotowe (1)
 • Uczeń (0)
  • Matura (6)
  • Fotoblog (37)
   Zamoyski w sieci
   czyli
   Gdzie diabeł nie może...
   tam „Zamoyszczaka” pośle
 • Gimnazjalista (0)
 • Rodzic (1)
 • Nauczyciel (1)
 • Sport (0)
 • 25lecie (5)
 • Wymiany międzynarodowe (0)

  Nasze Liceum jest szkołą, w której nauka języków obcych jest priorytetem  programu edukacyjnego. Wychodzimy z założenia, że w dzisiejszy świecie znajomość, nawet bardzo dobra, wyłącznie języka angielskiego to za mało. Tylko absolwent studiów wyższych posiadający dobrą znajomość dwóch języków obcych może liczyć na szybkie zatrudnienie.
  V LO zarówno pod względem możliwości wyboru języka obcego, jak i form nauczania prezentuje bogatą ofertę. Bardzo ważnym uzupełnieniem edukacji szkolnej są wymiany międzynarodowe. Cel przewodni wymian to przede wszystkim: rozwijanie kompetencji językowych, nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami, pogłębianie wiadomości krajoznawczych i kulturowych, a także poznawanie tożsamości narodowych krajów partnerskich.

  wym_img1


  Możesz wziąć udział w wymianie międzynarodowej w ramach projektu partnerskiego Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Aktualnie nasza szkoła realizuje VI edycję ww. projektu  pt. „Zjawisko przemocy w społeczeństwie europejskim”. Równocześnie przygotowujemy się do siódmej edycji projektu. Comenius organizuje kilkudniowe wyjazdy do krajów partnerskich, takich jak: Belgia, Włochy, Anglia, Rumunia, Niemcy oraz Francja. W ciągu danego roku szkolnego odbywają się dwie lub trzy wizyty w krajach partnerskich oraz jedna rewizyta, podczas której gościmy naszych zagranicznych partnerów w Polsce. Z bogatej oferty jaką prezentuje Comenius z pewnością znajdziesz coś dla siebie, bez względu na to, który język obcy jest Twoją mocną stroną. Możesz posługiwać się zarówno językiem angielskim, niemieckim, jak i francuskim czy włoskim. Każdy z nich jest używany przez uczestników wymian.

  wym_img2

  Jeżeli posługujesz się językiem niemieckim lub angielskim zapraszamy Cię do wzięcia udziału w wymianie polsko-niemieckiej w ramach partnerstwa szkół z Albert Einstein Schule w Groβ-Bieberau w Niemczech. Wymiana trwa około tygodnia i przez ten czas jesteś gościem swojego niemieckiego partnera/partnerki. W trakcie wymiany uczniowie realizują określony projekt, np. w roku 2014 „Legendy zwierciadłem duch narodu", a ponadto w jego ramach zwiedzają interesujące miejsca i uczestnicą w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych przez gospodarzy. Według tych samych zasad przebiega rewizyta uczniów niemieckich w Polsce. Zapraszamy, bo zdaniem samych uczestników wymiana z Niemcami to jedna z najbardzej udanych wymian międzynarodowych.

  wym_img3

  W ramach partnerskiej współpracy ze szkołą Rozenberg w Mol w Belgii możesz uczestniczyć w wymianie polsko-belgijskiej. Wizyty trwają zazwyczaj od kilku do kilkunastu dni w miesiącach listopadzie i marcu, a językiem wymiany jest język angielski. Każdego roku realizowany jest inny tematy przewodni wymiany, tegoroczna przebiegała pod hasłem „Kochamy muzykę”. Obustronne kontakty poparte efektywną współpracą sprzyjają wzajemnemu poznaniu i weryfikacji zakorzenionych w kulturze i świadomości młodego człowieka stereotypów. Wspólnie spędzony czas przekonał wszystkich o tym, że więcej nas łączy niż dzieli. I temu właśnie służą wymiany.

  wym_img4

  Ponadto szkoła daje Ci możliwość wyjazdu na rok do krajów współpracujących ze stowarzyszeniem Youth For Understanding (Młodzi dla Porozumienia). YFU jest stowarzyszeniem non profit zajmującym się organizowaniem rocznych wymian uczniów do Stanów Zjednoczonych, Finlandii, Holandii, Belgii, Szwajcarii, Francji, Niemiec i Norwegii.Dzięki tej wymianie masz szansę zdobyć nowe doświadczenia, otworzyć się na ludzi o innych zwyczajach i poglądach, perfekcyjnie opanować język, a przede wszystkim nawiązać przyjaźnie i pozyskać nową rodzinę. Koordynatorem stowarzyszenia YFU na Śląsku jest nauczyciel naszej szkoły, który służy pomocą i szczegółową informacją o wymianie. Za pośrednictwem YFU możesz także przyjąć swojego rówieśnika pochodzącego z któregoś z wymienionych krajów. Rokrocznie nasza szkoła przyjmuje uczniów z zagranicy. Oni uczą się od nas języka polskiego, a my od nich ich rodzimego języka. Pełna współpraca.

  • wymiana pol-bel (11)

   W ramach partnerskiej współpracy ze szkołą Rozenberg w Mol w Belgii uczniowie naszej szkoły uczestniczą w wymianie polsko-belgijskiej. Wizyty w Polsce i Belgii trwają tydzień, a językiem wymiany jest język angielski. Dzięki udziałowi w wymianie uczniowie mają możliwość przełamywania barier językowych i praktycznego zastosowania języka angielskiego w sytuacjach życia codziennego.

   Corocznie w wymianie udział bierze około 15 uczniów ze szkoły polskiej i taka sama ilość ze szkoły partnerskiej. Uczniowie dobierani są w międzynarodowe pary na podstawie informacji zawartych w wypełnianych wcześniej kwestionariuszach. Podczas wymiany są podejmowani przez rodzinę dobranego ucznia.

   Co roku wymiana przebiega pod innym hasłem – tematem. Jak do tej pory pojawiły się między innymi następujące tematy: muzyka, kuchnia czy Afryka. Organizowane są różnorodne zajęcia na terenie szkoły, jak i poza nią. Dzięki wymianie  uczniowie mają możliwość odwiedzenia najbardziej interesujących miejsc w regionie, zarówno w Polsce jak i w Belgii.

   W wymianie mogą wziąć udział uczniowie klas od 1 do 3.  Rekrutacja odbywa się zawsze na początku roku szkolnego – we wrześniu.

 • Biblioteka (8)
 • Paraspartakiada (18)
 • młodzi jałmużnicy (9)

  O programie

  Wolontariusze naszego Liceum od samego początku biorą udział w projekcie Młodzi Jałmużnicy, kiedy to w  październiku 2011 roku Caritas Diecezji Sosnowieckiej przystąpiła do jego realizacji. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych skupionych w Szkolnych Kołach Caritas i Klubach Wolontariusza, działających w szkołach istniejących na terenie naszej diecezji. W ramach inicjatywy uczniowie przygotowują się do realizacji własnych projektów uczniowskich, które będą miały charakter charytatywny.

  Uczestniczą oni również w cyklu szkoleń i wydarzeń formacyjnych, przygotowując się do poszczególnych etapów realizacji własnych działań (takich jak rozeznanie potrzeb lokalnej społeczności, planowanie działań, tworzenie harmonogramu, informowanie i pozyskanie sojuszników). Swój projekt uczniowie realizują w Wielkim Poście. Celem projektu jest ukazanie, że jałmużna, to nie tylko przekazanie pieniędzy, ale także podarowanie swojego czasu, uwagi i zaangażowania, wiedzy i umiejętności drugiemu człowiekowi. Uczniowie będą mieli za zadanie poprzez swój projekt nie tylko uświadomić to innym, ale także samemu „złożyć jałmużnę” osobom potrzebującym w ich społeczności.

  Poprzez program Caritas chce również zrealizować każdy z następujących celów:

  • aktywizacyjny - polegający na przygotowaniu Szkolnych Kół Caritas do realizacji samodzielnych projektów charytatywnych oraz profesjonalizacji pracy zespołów i opiekunów;
  • integracyjny - polegający na wypracowaniu ciekawego i atrakcyjnego modelu współpracy pomiędzy młodzieżą a Caritas oraz włączeniu młodzieży w inne akcje i działania;
  • promocyjny - zawierający w sobie popularyzację idei wolontariatu, pracy charytatywnej i społecznej;
  • ewangelizacyjny - umożliwiający złożenie przez młodzież chrześcijańskiego świadectwa pomocy i solidarności z potrzebującymi;

  Poprzez udział w programie uczniowie będą mogli samodzielnie zaplanować i przeprowadzić jedno z następujących działań:

  • akcję informacyjną. Uczniowie, dokonawszy wcześniej rozeznania, wybierają jeden z problemów dotyczących ich społeczności lokalnej i przeprowadzają wśród uczniów szkoły/mieszkańców miejscowości akcję informacyjną, naświetlającą problem i sugerującą uczniom/mieszkańcom włączenie się w jego rozwiązanie. Uczniowie mogą na przykład stworzyć listę miejsc, w których możliwy jest wolontariat i wypromować ją, wskazując, że takie zaangażowanie może być formą jałmużny.
  • zbiórę. Uczestnicy programu wybierają jeden z problemów społecznych, ważnych dla członków i społeczności lokalnej, określają najbardziej palącą potrzebę i organizują zbiórkę, która posłuży realizacji tego celu. Zbiórka może przyjąć różnie formy (loteria fantów, góra grosza, zbiórka w supermarkecie), a pozyskany z niej dochód powinien zostać w całości przeznaczony na zakup rzeczy, które staną się darem dla potrzebujących w ich społeczności. Zbiórce powinna towarzyszyć również mała kampania społeczna, naświetlająca problem.
  • wolontariat. Uczniowie składają jałmużnę w postaci swojego czasu, który „podarowują innym”. Orientują się, w którym z miejsc w ich społeczności może być potrzebna ich pomoc (hospicjum, świetlica środowiskowa, parafia, dom opieki społecznej) oraz czego może ona dotyczyć (uczniowie mogą pomóc w odrabianiu lekcji, pomóc przy remoncie, przeprowadzeniu zbiórki, przy sprzątaniu, przy porządkowaniu ogrodu).
 • wolontariat (6)
 • budżet partycypacyjny (11)
 • Akademia Wiedzy (37)
 • Google Classroom (1)

  <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">W klasie Ic wykorzystywana jest w pracy z uczniami platforma wsp&oacute;łpracy online Google Classroom. Jest to darmowa aplikacja w ramach pakietu G Suite czyli zintegrowanych narzędzi od Google: poczta, dokumenty, arkusze, formularze, prezentacje, kalendarze, witryny, nielimitowany dysk. Classroom łączy wszystkie wymienione powyżej narzędzia i pozwala całkowicie odmienić spos&oacute;b wsp&oacute;łpracy między uczniami, a nauczycielami. Można m. in. odejść od &ldquo;kser&oacute;wek&rdquo; i przenieść szkolne działania online. Zmienia też spos&oacute;b myślenia &ndash; nauczyciele mogą działać wraz z uczniami w cyfrowym świecie jako sieć społecznościowa, na bieżąco komentować, dzielić się informacjami, linkami, udostępniać materiały. Jest to narzędzie ułatwiające nie tylko pracę indywidualną &ndash; uczniowie nie muszą czekać na polecenia i jeszcze przed wejściem do klasy mogą w aplikacji zobaczyć instrukcje i zadania, kt&oacute;re będzie trzeba wykonać, ale także grupową - wykorzystanie pakietu biurowego Google&rsquo;a, kt&oacute;ry jest dostępny w chmurze pozwala na wsp&oacute;lną pracę uczni&oacute;w i udostępnianie efekt&oacute;w swojej pracy nauczycielowi i innym uczniom. Informacja o zadaniu domowym, nadchodzącym sprawdzianie czy oczekującym projekcie jest ponadto cały czas widoczna w dostępnym kalendarzu.<br />Uczniowie mogą śledzić zadawane prace i wystarczy, że &ldquo;klikną&rdquo; w jedno z nich, aby zacząć nad nimi pracować. Nauczyciele od razu widzą, kto wykonał zadanie, mogą bezpośrednio przekazywać swoje komentarze w czasie rzeczywistym oraz wystawiać oceny.<br />Dzięki aplikacji mobilnej na Androida uczniowie i nauczyciele mogą przeglądać zajęcia i komunikować się ze sobą w czasie rzeczywistym, mogą otwierać zadane prace i wykonywać je w telefonie lub na tablecie.</span>
  </p>
  <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=GIN-EtPa0lw"><img src="/images/google_classroom.jpg" alt="google classroom" width="537" height="299" /></a>
  </p>
  <p>&nbsp;</p>
  <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #ff0000;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #000000;"><span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #ff0000;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #000000;"><span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">

  </span></span>
      </span>
      </span>
      </span>
      </span>
      </span>
      </span>
      </span>
      </span>
      </span>
      </span>
  </p>

 • Parlament młodzieżowy (7)
 • klub wolontariusza (4)
 • Edukacja Prawna Młodzieży (5)
 • krwiodawstwo (9)
 • wośp (5)
 • akcje charytatywne (30)
 • Fabryka pełna życia (10)
 • szlachetna paczka (3)
 • nauczanie dwujęzyczne (1)
 • Akademia Młodych Liderów Przedsiębiorczości (1)