baner
Drukuj

Ubezpieczenie 2016/2017

Admin .

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w roku szkolnym 2016 / 2017 decyzją Rady Rodziców wybrano ponownie ofertę ubezpieczeniową NNW dla młodzieży PZU S.A. Decyzja ta podyktowana jest dobrą obsługą firmy w zeszłym roku szkolnym oraz korzystnymi warunkami ubezpieczenia.  Poniżej prezentujemy podstawowe atuty oferty.

Przedmiot ubezpieczenia to:

 • następstwa nieszczęśliwego wypadku (NNW),
 • zawał serca,
 • krwotok śródczaszkowy,
 • obrażenia ciała, których zaistnienie zostało spowodowane atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie,
 • śmierć ubezpieczonego spowodowana sepsą lub jej zdiagnozowanie,
 • śmierć przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu ucznia lub studenta, spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem,
 • śmierć ubezpieczonego na terenie placówki szkolnej,
 • dieta szpitalna za każdy dzień pobytu w szpitalu (płatna max. przez 90 dni).

Zasięg terytorialny ubezpieczenia:

PZU S.A. ochroną obejmuje  zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bez względu na to, gdzie w danym momencie przebywał (w kraju czy dowolnym miejscu na świecie) i o której godzinie doszło do wypadku (ochrona 24h na dobę przez 365 dni), np. w czasie nauki/prowadzenia zajęć, w drodze do lub ze szkoły, w czasie różnych zajęć pozalekcyjnych, w tym także podczas uprawiania sportu (wyczynowo i rekreacyjnie), oraz w życiu prywatnym.

Dodatkowe korzyści ze współpracy:

Dodatkowo PZU S.A. zobowiązało się do wypłaty odszkodowania nawet jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku dojdzie urazu  bez trwałego uszczerbku na zdrowiu (jeżeli uraz ciała wymagał interwencji lekarskiej w placówce medycznej połączonej z dalszym leczeniem i wymagał co najmniej 1 wizyty kontrolnej).

Zgłoszenie szkody może odbyć się:

 • przez telefon 801 102 102 (infolinia działa 24h przez 365 dni w roku),
 • przez Internet www.pzu.pl,
 • w dowolnym oddziale PZU S.A.

Wysokość składki - 59 zł za rok. Suma ubezpieczenia - 10 tys. zł + dieta szpitalna.
Szczegółowe informacje nt. ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) dostępnych TUTAJ. Prosimy o zapoznanie się z OWU przed przystąpieniem do ubezpieczenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, w tym numeru polisy niezbędnej do zgłoszenia szkody, prosimy o kontakt z Sekretariatem.