Drukuj

Nauczanie dwujęzyczne

W V Liceum Ogólnokształcącym funkcjonują oddziały dwujęzyczne, w których uczniowie uczą się języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym (C1-C2) oraz kilka przedmiotów (biologia, geografia, chemia, wos) nauczanych częściowo w języku angielskim.

W oddziałach tych uczniowie są przygotowywani do zdawania na egzaminie maturalnym języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym a także wymienionych powyżej przedmiotów dwujęzycznie

Nauczanie dwujęzyczne odbywa się metodą CLIL.

Co to jest CLIL?

CLIL to nowoczesna i innowacyjna forma nauczania języka obcego, zdobywająca coraz większe uznanie wśród państw Unii Europejskiej. Nazwa CLIL (Content and Language Integrated Learning) wywodzi się z języka angielskiego i oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe. CLIL polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku ojczystym jak i obcym i dążeniu do posługiwania się swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na takim samym poziomie.

Jakie są cele nauczania dwujęzycznego?

 • Zapewnienie uczniom rozwoju możliwości intelektualnych i językowych.
 • Osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka angielskiego oraz opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa specjalistycznego na poziomie C1 z elementami C2.
 • Przygotowanie uczniów do zdawania egzaminu maturalnego zarówno z języka angielskiego dla klas dwujęzycznych, jak i z przedmiotów nauczanych dwujęzycznie.
 • Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w języku angielskim - do studiów w Polsce i za granicą.
 • Stosowanie języka w szerokim zakresie w sposób autentyczny oraz jako narzędzia do przyswajania wiedzy z innych przedmiotów.

Jak realizujemy nauczanie dwujęzyczne w V LO?

 • Oferujemy intensywną naukę języka angielskiego (6 -8 godzin w tygodniu) z podziałem na grupy.
 • W klasach po szkole podstawowej, nauczamy następujące przedmioty dwujęzycznie na poziomie podstawowym: biologia, chemia, geografia i WOS.
 • Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach z języka
 • Realizujemy projekty w języku angielskim.
 • Organizujemy międzynarodowe spotkania ze studentami.
 • Bierzemy udział w projektach Erasmus.
 • Stosujemy aktywizujące metody pracy.
 • Korzystamy z dobrze wyposażonych sal językowych, komputerów, oprogramowania multimedialnego, nasi uczniowie uczą się języka angielskiego w laboratoriach językowych.
 • Bierzemy udział w imprezach promujących język i kulturę krajów anglojęzycznyc
 • Wspieramy uczniów w indywidualnym procesie uczenia się.

KADRA DWUJĘZYCZNA

mgr Aneta Cupiał -język angielski, biologia dwujęzyczna,

mgr Jolanta Karcz -język angielski, chemia dwujęzyczna

mgr Agnieszka Sierpińska -język angielski, geografia dwujęzyczna

mgr inż. Michał Witkowski -język angielski, wiedza o społeczeństwie dwujęzyczna

dr Janusz Siwiorek -język angielski

mgr Małgorzata Przeździk-Zynek -język angielski, język angielski w biznesie

mgr Emilia Fryżlewicz -język angielski,

dr Marta Nowak-Mazurkiewicz- język angielski

mgr Monika Ściupider-Lewkowicz –język angielski

LEKCJE W KLASACH DWUJĘZYCZNYCH PROWADZONE METODĄ CLIL

Celem tych lekcji zawsze jest praktyczne zastosowanie języka angielskiego w nauczaniu biologii, geografii, chemii i WOS-u. W czasie lekcji zaprezentowane są autorskie materiały dydaktyczne wypracowane przez nauczycieli uczących przedmiotów dwujęzycznych. Nacisk kładzie się na kształcenie dwutorowe, na integrację treści przedmiotowych z językiem obcym. Uczniowie zatem rozwijają się w obu obszarach : danego przedmiotu i języka obcego. Elementy lekcji CLIL często określa się jako cztery C:

 • Content/Treść – gwarantuje postęp w obszarze wiedzy, umiejętności, rozumienia,
 • Communication/Komunikacja – zapewnia użycie języka w celu nauki podczas nauki języka,
 • Cognition/Poznawanie – nacisk na rozwijanie umiejętności myślenia i uczenia się,
 • Culture/Kultura – rozwijanie innych kompetencji, m.in. międzykulturowych, estetycznych.

Lekcje prowadzone metodą CLIL charakteryzuje aktywna współpraca uczniów, wymiana informacji, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem a ich celem jest komunikacja zbliżona do prowadzonej w naturalnych warunkach. Zajęcia te są bardzo atrakcyjne i stanowią wyzwanie zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

Pobierz prezentacje:

- nauczanie dwujęzyczne - podstawa prawna

nauczanie dwujęzyczne w praktyce