BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Wymiany międzynarodowe

Nasze Liceum jest szkołą, w której nauka języków obcych jest priorytetem programu edukacyjnego. Wychodzimy z założenia, że w dzisiejszym świecie znajomość, nawet bardzo dobra, wyłącznie języka angielskiego to za mało. Tylko absolwent studiów wyższych posiadający dobrą znajomość dwóch języków obcych może liczyć na szybkie zatrudnienie.
V LO posiada bogatą ofertę zarówno pod względem możliwości wyboru języka obcego, jak i form nauczania. Bardzo ważnym uzupełnieniem edukacji szkolnej są wymiany międzynarodowe. Cele przewodnie wymian to przede wszystkim: rozwijanie kompetencji językowych, nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami, pogłębianie wiedzy krajoznawczej i wiedzy o kulturze, a także poznawanie tożsamości narodowej krajów partnerskich.

erasmuslogo

Szkoła oferuje Ci udział w programie europejskim Erasmus+. Jest to kontynuacja realizowanego od 2000 roku projektu Comenius. Temat nowego projektu brzmi "Inkluzja - prawem każdego człowieka" i traktuje on o potrzebie włączenia do społeczeństwa ludzi wykluczonych. Jeśli otrzymamy akceptację Agencji Narodowej, będziemy realizować ten program wspólnie z naszymi partnerami z Niemiec, Włoch, Belgii, Rumunii i Wielkiej Brytanii.

wym_img2

Jeżeli posługujesz się językiem niemieckim lub angielskim, zapraszamy Cię do wzięcia udziału w wymianie polsko-niemieckiej w ramach partnerstwa szkół z Albert-Einstein-Schule z Groß-Bieberau w Niemczech. Wymiana trwa około tygodnia i przez ten czas jesteś gościem swojego niemieckiego partnera. W trakcie wymiany uczniowie realizują określony projekt, np. w roku 2015 miał on tytuł "Demokracja w Polsce i w Niemczech - porównanie", a ponadto w jego ramach zwiedzają interesujące miejsca i uczestniczą w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych przez gospodarzy. Według tych samych zasad przebiega rewizyta uczniów niemieckich w Polsce. Zapraszamy, bo zdaniem samych uczestników wymiana z Niemcami to jedna z najbardziej udanych wymian międzynarodowych.

wym_img3

W ramach partnerskiej współpracy ze szkołą Rozenberg w Mol w Belgii możesz uczestniczyć w wymianie polsko-belgijskiej. Wizyty trwają zazwyczaj od kilku do kilkunastu dni w listopadzie i w marcu, a językiem wymiany jest język angielski. Każdorazowo wymiana realizowana jest pod innym hasłem - tegoroczna przebiegała pod hasłem "Kochamy muzykę". Obustronne kontakty poparte efektywną współpracą sprzyjają wzajemnemu poznaniu się i weryfikacji stereotypów zakorzenionych w świadomości młodego człowieka. Wspólnie spędzony czas przekonuje wszystkich o tym, że więcej nas łączy niż dzieli. I temu właśnie służą wymiany.

wym_img4

Ponadto szkoła daje Ci możliwość wyjazdu na rok do krajów współpracujących ze stowarzyszeniem Youth For Understanding (Młodzi dla Porozumienia). YFU jest stowarzyszeniem non profit zajmującym się organizowaniem rocznych wymian uczniów do Stanów Zjednoczonych, Finlandii, Holandii, Belgii, Szwajcarii, Francji, Niemiec i Norwegii. Dzięki tej wymianie masz szansę zdobyć nowe doświadczenia, otworzyć się na ludzi o innych zwyczajach i poglądach, perfekcyjnie opanować język, a przede wszystkim nawiązać przyjaźnie i pozyskać nową rodzinę. Koordynatorem stowarzyszenia YFU na Śląsku jest nauczyciel naszej szkoły, który służy pomocą i szczegółowymi informacjami o wymianie. Za pośrednictwem YFU możesz także przyjąć swojego rówieśnika pochodzącego z któregoś z wymienionych krajów. Rokrocznie nasza szkoła przyjmuje uczniów z zagranicy. Oni uczą się od nas języka polskiego, a my od nich ich rodzimego języka. Pełna współpraca.