BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Dlaczego Zamoyski?

Dziesięć powodów,
dla których powinieneś wybrać
Zamoyskiego

front2015

  1. Liceum nazywane w środowisku lokalnym „Językowe” – ponieważ stawia na nauczanie języków obcych. Wszyscy uczniowie realizują rozszerzenie z języka angielskiego. Każdy uczeń wychodzi z bardzo dobrą znajomością dwóch języków obcych .
  2. Szkoła prowadzi oddziały  dwujęzyczne, co oznacza zwiększoną ilość godzin języka angielskiego oraz realizację zajęć z  przedmiotów takich jak: wos, geografia, chemia, biologia, godzina wychowawcza, literatura angielska częściowo w języku angielskim.
  3. Nasi uczniowie zdają bardzo dobrze egzamin maturalny i w ok. 90%  dostają się na studia dzienne. W ogólnopolskim rankingu liceów miesięcznika Perspektywy szkoła otrzymała wyróżnienie w postaci znaku jakości Brązowej Szkoły 2014. Szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami takimi jak: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wyższa Szkoła Biznesu
  4. Szkoła nowoczesna na miarę XXI wieku. Świetnie wyposażone pracownie, wygodne strefy wypoczynku.
  5. Szkoła, w której nie jest nudno, gdzie każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie.
  6. Atrakcyjne kierunki, realizowane w małych grupach, szeroki wybór języków obcych, w tym język łaciński i język arabski, bardzo liczne kontakty zagraniczne.
  7. Wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna posiadająca uprawnienia egzaminatorów.
  8. Innowacyjne metody nauczania np. blended learning, web quest, geogebra; ralizacja bardzo wielu projektów edukacyjnych.
  9. Stawianie na rozwój ucznia szczególnie uzdolnionego poprzez możliwość realizowania indywidualnego toku nauki;  opieka tutorów.
  10. Bezpłatne zajęcia seminaryjne z przedmiotów maturalnych, szeroki wybór kół zainteresowań ,zajęć pozalekcyjnych, alternatywne zajęcia z wychowania fizycznego /w tym basen/