BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Szkolny Budżet Partycypacyjny. Głosujemy 23 lutego !!!

Sławomir Kozieł .

logo partycypacja 2 17

26 stycznia 2018 r. Komisja ds. Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego spośród 9 zgłoszonych przez uczniów projektów zaakceptowała 5 wniosków spełniających wymagania formalne i merytoryczne zawarte w założeniach SBP. Jeden z nich w głosowaniu powszechnym 23 lutego 2018 r. zostanie przez Was wybrany i zrealizowany do końca bieżącego roku szkolnego. Głosowanie będzie poprzedzone prezentacjami projektów. Poniżej lista projektów, które poddane będą głosowaniu:

Projekt nr 1 Jumping frog – trampoliny

Projekt zakłada zakup specjalnych trampolin, które urozmaicą lekcje WF-u.

Projekt nr 2 Relaksacyjny zakątek

Projekt dotyczy zagospodarowania placu za szkołą poprzez zakup ławek, stolików, mebli ogrodowych oraz koszy na śmieci.

Projekt nr 3 Artyzm w Zamoyskim

Projekt ma na celu stworzenie miejsca do realizacji zainteresowań z zakresu sztuki. Planowany jest zakup farb, pasteli, pędzli, kredek, płócien oraz koła garncarskiego.

Projekt nr 4 Pracownia artystyczno – medialna

Projekt zakłada modernizację i doposażenie sali nr 6. Zaplanowano zamontowanie kurtyny nad podestem, dokupienie krzeseł (foteli) oraz wyciszenie sali i poprawę akustyki.

Projekt nr 5 Siła dźwięku

Projekt dotyczy zakupu sprzętu nagłaśniającego m. in. na salę gimnastyczną. Proponowany jest zakup głośników oraz mikrofonów.