Drukuj

Szkolny Budżet Partycypacyjny w Zamoyskim

Admin .

logo sbp

To kolejny, nowatorski pomysł, w którym bierze udział Zamoyski. Szkolny Budżet Partycypacyjny to demokratyczny, szczególny sposób decydowania o części wydatków szkoły. Polega na tym, że dyrekcja szkoły oddaje do dyspozycji uczniów V LO część szkolnego budżetu. Dzięki temu każdy z Was będzie mógł samodzielnie zgłaszać propozycje projektów, a potem decydować w głosowaniu na co te pieniądze zostaną przeznaczone.

Projekt może zgłosić uczeń lub grupa uczniów V LO. Projekt musi służyć rozwojowi szkoły i dotyczyć modernizacji  infrastruktury szkoły, wzbogacenia bazy dydaktycznej szkoły Autor lub autorzy projektu mogą wybrać sobie opiekuna projektu, czyli nauczyciela który będzie im pomagał. szkoły. Wniosek musi być poparty podpisami co najmniej 30 uczniów
V LO.

Do oceny  merytorycznej i formalnej projektów zostanie powołana komisja do spraw Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego, w skład której wejdą: dyrektor szkoły, dwóch nauczycieli, zarząd samorządu uczniowskiego oraz zarząd rady rodziców. Projekty zgodne
z wymaganiami  merytorycznymi i formalnymi zostaną  zamieszczone na stronie internetowej szkoły aby były dostępne dla wszystkich uczniów. Zwycięski projekt zostanie wyłoniony w wyniku głosowania powszechnego wśród uczniów.

Jest to niesamowita okazja do tego, abyście mieli realny wpływ na przyszłość naszej szkoły. Z pewnością wykażecie się dużą kreatywnością  i zaangażowaniem przy  tworzeniu projektów. Jako koordynator projektu zachęcam Was do wzięcia udziału w przedsięwzięciu.