baner
Drukuj

Kolejny sukces Sary

Agata Benduska .

W dniu 16 listopada 2016 r. odbył się VII Zagłębiowski Konkurs Recytatorski „Motyw miasta w poezji i prozie”, który został zorganizowany przez II LO w Dąbrowie Górniczej w związku z obchodami jubileuszowego roku nadania Dąbrowie Górniczej praw miejskich, w ramach projektu miejskiego „100 inicjatyw na 100- lecie miasta”. Konkurs został zorganizowany i przeprowadzony we współpracy z Wydziałem Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej i Śląskim Kuratorem Oświaty oraz Stowarzyszeniem Twórców Zagłębia Dąbrowskiego, a poświęcony był motywowi miasta. Celem tego kulturalnego przedsięwzięcia było pogłębianie wrażliwości humanistycznej uczniów oraz dbałość o piękno żywego słowa. Uczniowie przygotowali i zaprezentowali jeden wiersz lub fragment prozy przedstawiający miasto w różnorodnym ujęciu np. jako miejsce życia człowieka, kultury, cywilizacji itp. Artystyczne prezentacje pojawiły się w ujęciu tradycyjnym i awangardowym, realistycznym lub wykreowane przez samych recytatorów. Jak zwykle Zamoyski zaznaczył swoją obecność na tym konkursie, a występ Sary Bagińskiej z klasy 3b przyniósł uczennicy wyróżnienie. Opiekunem artystki jest mgr Agata Benduska.

sara

Drukuj

Wyniki I Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego

Admin .

W tym roku w naszej szkole została zorganizowana I edycja Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego pod hasłem „(Nie) zwykłe miasta i miasteczka”. W konkursie udział wzięło 54 uczniów z 24 szkół, m.in. z Zabrza, Bielska-Białej, Miedźnej, Gliwic, Częstochowy, Rybnika, Czechowic-Dziedzic, Lublińca, Mierzęcic. Ilość zdjęć nadesłanych na konkurs wyniosła ponad 150. Oceny fotografii dokonał pan Wojciech Borkowski, ceniony fotograf z Będzina, który zaszczycił nas swoją obecnością na uroczystości rozdania dyplomów i podziękowań. Oto wyniki konkursu

Drukuj

Różne aspekty diety człowieka

Małgorzata Adamska, foto: Roman Kawecki .

Dnia 17 listopada 2016 roku absolwent naszej szkoły a obecnie student studiów II stopnia w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach na kierunku dietetyka Piotr Pobłocki, przeprowadził warsztaty pt. „Różne aspekty diety człowieka”. W spotkaniu uczestniczyły klasy pierwsze. W trakcie przygotowanych warsztatów Pan Piotr Pobłocki zapoznał nas z obecną piramidą żywieniową i zasadami zdrowego odżywiania.

Drukuj

Czas filozofii i filozofia czasu

mgr Ewa Pawik .

25 listopada 2016 r. w ramach Akademii Wiedzy pan prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek z Zakładu Logiki i Metodologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach poprowadził prelekcję na temat czasu i jego pomiaru w filozofii. Uczniowie nie tylko słuchali i zadawali pytania, ale także przygotowywali prace plastyczne ilustrujące ich wyobrażenia czasu. Pan prof. Wieczorek poruszył wiele intrygujących zagadnień, przykładowo: dlaczego ludzie nie budują zegarów zapachowych lub czy czas ma swój początek. Prelekcja  stanowiła oficjalną inaugurację współpracy dydaktycznej w ramach podpisanego porozumienia z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Drukuj

Dzień Absolwenta

Małgorzata Adamska .

W piątek 28 października 2016 roku gościliśmy w szkole naszego absolwenta z 2001 roku Pana Piotra Nowotarskiego z klasy matematyczno- informatycznej, który zapoznał grupy rozszerzone z biologii i chemii ze swoją pracą. Od ukończenia studiów zajmuje się sprzętem medycznym do badań hematologicznych i biochemicznych. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji np. dotyczących zależności pobierana i przewożenia próbek krwi a końcowym wynikiem i specyfiką wykonywanej pracy. Temat nie został wyczerpany, więc liczymy na kolejne spotkanie

Drukuj

Japońskie impresje

Małgorzata Adamska .

W dniu 14 listopada 2016 roku gościliśmy w naszej szkole w ramach cyklu wykładów z Akademii Wiedzy Pana prof. dr hab. Rajmunda Michalskiego z Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Tym razem Pan Profesor przyjechał do nas z wykładem pt. „Japońskie impresje”. Mieliśmy możliwość dowiedzieć się o wielu interesujących zwyczajach kulturowych jakie funkcjonują w pracy, czy w rodzinie japońskiej.

Drukuj

Zamoyski na tropie dobrego dziennikarstwa

Sławomir Kozieł .

Dnia 17 listopada w ramach Akademii Wiedzy uczniowie naszej szkoły o rozszerzeniu z języka polskiego oraz zaproszeni uczniowie z Gimnazjów nr 4, 5 i Zespołu Szkół Plastycznych uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez absolwentkę naszego liceum panią Grażynę Dębałę, dziennikarkę gazety Puls Jaworzna.

Pani Dębała opowiedziała nam o zasadach obowiązujących dobrego dziennikarza, elementach składających się na dobry artykuł, zasadach tworzenia działów tematycznych w czasopismach oraz sposobach konstruowania dobrych tytułów. Później swoją wiedzę wykorzystaliśmy w praktyce, weryfikując czy analizowane przez nas artykuły odpowiadają na pięć niezbędnych pytań, a także tworzyliśmy pytania do wywiadów adresowanych do odbiorców różnych grup wiekowych. Ćwiczyliśmy się również w tworzeniu tytułów na narzucony temat, wykazując się przy tym kreatywnością. Zadania te uświadomiły nam jak istotne jest, by pisząc artykuł, kierować się do konkretnego odbiorcy, o określonych umiejętnościach językowych, zainteresowaniach i wiedzy.

Zajęcia były bardzo ciekawe i stanowiły wstęp do konkursu językowo-plastycznego skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych, do którego zapraszamy zarówno tych gimnazjalistów, którzy nas odwiedzili, jak i tych, którym nie udało się w tym roku uczestniczyć w naszej Akademii Wiedzy.

Drukuj

Nasi humaniści pod opieką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

mgr Ewa Pawik .

logo us bigW listopadzie 2016 roku nasza szkoła zawarła umowę o współpracy dydaktycznej  z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Umowę podpisali: Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego mgr Anna Ornat. Patronatem zostali objęci uczniowie klas z rozszerzeniem humanistycznym. Główne cele porozumienia to: stworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań i umiejętności młodzieży, prowadzenie wymiany doświadczeń w zakresie nauczania i wychowania oraz popularyzacji twórczych działań uczniów oraz umożliwienie wymiany doświadczeń w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz wspomaganie ich rozwoju naukowego przez nauczycieli akademickich. Osobami koordynującymi współpracę z ramienia Uniwersytetu jest dr hab. Tomasz Czakon, a ze strony Liceum – mgr Ewa Pawik.

Drukuj

Szlachetna paczka w Zamoyskim

Anna Dyszy .

szlachetna paczkaKlub Wolontariusza oraz szkolne koło PCK wspierają projekt Szlachetna Paczka w naszej szkole. Jest to akcja, dzięki której możemy dotrzeć do prawdziwej biedy. Takiej, dla której kontakt z wolontariuszem i pomoc materialna staną się impulsem do zmiany. Do Szlachetnej Paczki włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. Pomóc można poprzez przyniesienie do szkoły artykułów żywnościowych lub wsparcie finansowe zbiórki, dzięki której zostaną zakupione artykuły niezbędne dla rodzin. O szczegółach informują opiekunowie: mgr Grażyna Gabryel oraz mgr Izabela Kisiel.