BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Procedury obowiązujące w okresie Covid-19

Admin .

Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o zapoznanie się z regulaminem funkcjonowania szkoły w czasie epidemii oraz z procedurami.
Uprzejmie informuję, że regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców, Radę Szkoły i Samorząd Uczniowski.
Zebrania z rodzicami klas I odbędą się 03.09.20 o godz. 16.30 w szkole
Zebrania z rodzicami klas II i III odbędą się 08.09.20 o godz. 16.30 zdalnie, z wykorzystaniem komunikatora Teams (tak jak ostatnio).
Bardzo proszę młodzież o bezwzględne stosowanie się do regulaminu, nauczycieli o kontrolę stosowania się do regulaminu a rodzicówo dopilnowanie aby dzieci miały maseczki i przestrzegały zasad sanitarnych określonych w regulaminie. Poza tym wszystkim Państwu przypominam, że do szkoły przychodzimy zdrowi, każda najdrobniejsza infekcja niech będzie powodem pozostania w domu - dla naszego wspólnego dobra.
Życzę Państwu zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku Szkolnym, Anna Ornat

Wewnętrzny regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

Procedura przeprowadzania dezynfekcji.

Porcedura wyboru formy kształcenia.

Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach.

Procedura korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz ustalenia godziny jego pracy.

Drukuj

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Admin .

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że od 01.09.2020r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 w szkole.
Zapraszamy 01.09. na godzinę 9.00 klasy I i III, a na godzinę 11.00 klasy II.
Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się na boisku szkolnym. W przypadku brzydkiej pogody zapraszamy uczniów klas I na spotkanie na sali gimnastycznej, pozostałych uczniów zapraszamy na spotkania w klasach z wychowawcą.

W najbliższym czasie w dzienniku elektronicznym udostępnimy dla Państwa Wewnętrzny regulamin funkcjonowania V LO w czasie epidemii.

Serdecznie pozdrawiam
Anna Ornat
Dyrektor szkoły

Drukuj

Gratulacje

Admin .

Serdecznie gratulujemy naszym tegorocznym Maturzystom.

Świetnie poradziliście sobie pomimo obiektywnych trudności.
Dziękujemy za pracę jaką włożyliście, pozostaniecie dla nas na zawsze
wyjątkowym rocznikiem, który zapisze się na kartach historii Zamoyskiego, jako ten, który pokonał wirusa swoimi wynikami. Życzymy dalszych sukcesów

Dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni.

Drukuj

Informacja dla maturzystów

Admin .

Drodzy maturzyści

11 sierpnia od godz. 08:00  na stronie: https://serwis.oke.jaworzno.pl/M20 zostaną zamieszczone wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.

Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół zdającym w lutym bieżącego roku.

Dystrybucja świadectw dojrzałości do macierzystych szkół zdających, odbędzie się 11 sierpnia br.w godz. 9.00–12.00 przez firmę kurierską.
Zapraszamy do szkoły po odbiór świadectw maturalnych 11 sierpnia od godz. 11.00