BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Maturzyści poznawali kulisy pracy reżysera

Beata Studzińska .

Magdalena Piekorz – reżyser, scenarzystka filmowa i teatralna. Absolwentka Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Twórczyni wielokrotnie nagradzanych filmów dokumentalnych m.innymi „Dziewczyn z Szymanowa”. Jej debiut filmowy  „Pregi” oparty na prozie Wojciecha Kuczoka zdobył Złote Lwy Gdańskie i był polskim kandydatem do Oskara.

Uczniowie klas IIIa i IIIf ostatni dzień września spędzili w Katowicach. Archibar na Dyrekcyjnej w południe wypełnił się młodzieżą. Organizatorem spotkania była Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej. Rozmowę prowadziła dziennikarka Radia Katowice Ewa Niewiadomska.

Drukuj

Stypendium w ramach projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"

.

nddsnsTermin naboru wniosków stypendialnych projektu "Nauka drogą do sukcesu" został przedłużony do 20.10.2010.

word_icoRegulamin przyznawania stypendium.

O stypendium mogą starać się uczniowie, którzy spełniają poniższe kryteria:
- obligatoryjne:
1. w roku szkolnym 2009/2010 uzyskali średnie ocen co najmniej:
a) 4,6 - z trzech wybranych przedmiotów kierunkowych (przedmioty matematyczno-przyrodnicze i techniczne)
b) 4,0 - z pozostałych przedmiotów,
2. dochód netto na 1 członka w rodzinie w 2009 roku nie przekroczył kwoty:
a) 1008 zł netto,
b) 1166 zł netto – w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.
- fakultatywne - umożliwiające uzyskanie dodatkowej ilości punktów:
- udział w konkursach, turniejach lub olimpiadach - na szczeblu wojewódzkim lub o mniejszym zasięgu – z przedmiotu (przedmiotów) wybranego(ych) do projektu jako przedmiot(y) kierunkowy(e).

Stypendium przyznawane jest maksymalnie na okres 12 miesięcy, wysokość uzależniona jest od ilości uzyskanych punktów, wynosi 250 zł ( 20-45 punktów) lub 350 zł ( 46-60 punktów) miesięcznie.

Drukuj

YFU - wywiad z uczniami z rocznych wymian

M.L. .

logo_yfuJako obywatele Polski, jesteśmy także obywatelami Europy i świata. Świata barwnej, wielokulturowej i różnorodnej, która ciekawi każdego dnia coraz bardziej. Istnieją co prawda różne sposoby zaspokajania tej ciekawości, ale bezsprzecznie tym spośród nich, który wymaga największej odwagi, ale także przynosi najwięcej korzyści, są wyjazdy na trwającą cały rok wymianę. Na przykład taką, jakie organizuje Youth For Understanding.

Youth For Understanding (Młodzi dla Porozumienia) jest stowarzyszeniem non profit, zajmującym się organizowaniem rocznych wymian uczniów. W ramach wyjazdów z ramienia YFU, polscy licealiści mogą wybrać się na rok do Finlandii, Holandii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Belgii i Szwajcarii; mogą także przyjąć swoich rówieśników pochodzących z tychże krajów, a przyjeżdżających do Polski, by uczyć się języka i poznawać polskie zwyczaje. Wprawdzie wyjazd taki to spore obciążenie zarówno psychiczne, jak i finansowe (koszt wymiany to ok. 16 000 zł), lecz jest źródłem nowych doświadczeń i wspaniałych przeżyć. Uczy współistnieć z ludźmi o innych zwyczajach i poglądach, a nade wszystko daje nam drugą rodzinę, z którą zazwyczaj uczestnik wymiany utrzymuje stały kontakt nawet po jej zakończeniu.

Drukuj

Konkurs Wiedzy o Języku Angielskim

Michał Witkowski .

We wtorek 28 września odbył się Konkurs Wiedzy o Języku Angielskim dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zorganizowany przez VLO przy współpracy SJO Profi-Lingua. Czekamy na wyniki i rozdanie nagród.