BANERWYNIKIMATURY
Drukuj

Matura próbna z matematyki

.

W ramach projektu „Pilotaż nowych egzaminów maturalnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 3 listopada 2010 r. przeprowadzony zostanie próbny egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym.
Drukuj

Matura próbna z Operonem

.

Próbna Matura z OPERONEM odbędzie się zgodnie z harmonogramem:


  • 23 listopada – próbna matura z języka polskiego w zakresie podstawowym, godz. 9.00,
    24 listopada – próbna matura z matematyki w zakresie podstawowym, godz. 9.00,
  • 25 listopada – próbna matura z języków obcych w zakresie podstawowym lub rozszerzonym (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpańska, j. włoski), godz. 9.00,
    dla chętnych dodatkowy język na poziomie podstawowym lub rozszerzonym o godz. 12.50
  • 26 listopada – próbna matura w zakresie rozszerzonym z matematyki i języka polskiego oraz z przedmiotów  dodatkowych (historii, WOS-u, biologii, chemii, geografii, fizyki i astronomii) w zakresie podstawowym i rozszerzonym, godz. 9.00
    dla chętnych dodatkowy przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym o godz. 12.30
  • dzień następny po każdym z egzaminów – opublikowanie odpowiedzi do testów na stronie www.probnamatura.pl oraz w Gazecie Wyborczej,
wychowawcy klas III przekazują listy z deklaracjami klas do Lidera (10.10.2010)

 

Drukuj

Ruszają zajęcia z języka arabskiego

Anna Ornat .

alfabet_arabskiOd 10 października ruszają zajęcia dodatkowe z języka arabskiego prowadzone przez arabistkę, tłumacza przysięgłego z języka arabskiego panią Małgorzatę Stacewicz w dwóch grupach po 10 uczniów. Niewykluczone, że przy dużej liczbie zainteresowanych będziemy musieli zastosować dodatkowe kryteria, które pozwolą wyłonić grupy.
Drukuj

Maturzyści poznawali kulisy pracy reżysera

Beata Studzińska .

Magdalena Piekorz – reżyser, scenarzystka filmowa i teatralna. Absolwentka Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Twórczyni wielokrotnie nagradzanych filmów dokumentalnych m.innymi „Dziewczyn z Szymanowa”. Jej debiut filmowy  „Pregi” oparty na prozie Wojciecha Kuczoka zdobył Złote Lwy Gdańskie i był polskim kandydatem do Oskara.

Uczniowie klas IIIa i IIIf ostatni dzień września spędzili w Katowicach. Archibar na Dyrekcyjnej w południe wypełnił się młodzieżą. Organizatorem spotkania była Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej. Rozmowę prowadziła dziennikarka Radia Katowice Ewa Niewiadomska.

Drukuj

Stypendium w ramach projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"

.

nddsnsTermin naboru wniosków stypendialnych projektu "Nauka drogą do sukcesu" został przedłużony do 20.10.2010.

word_icoRegulamin przyznawania stypendium.

O stypendium mogą starać się uczniowie, którzy spełniają poniższe kryteria:
- obligatoryjne:
1. w roku szkolnym 2009/2010 uzyskali średnie ocen co najmniej:
a) 4,6 - z trzech wybranych przedmiotów kierunkowych (przedmioty matematyczno-przyrodnicze i techniczne)
b) 4,0 - z pozostałych przedmiotów,
2. dochód netto na 1 członka w rodzinie w 2009 roku nie przekroczył kwoty:
a) 1008 zł netto,
b) 1166 zł netto – w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.
- fakultatywne - umożliwiające uzyskanie dodatkowej ilości punktów:
- udział w konkursach, turniejach lub olimpiadach - na szczeblu wojewódzkim lub o mniejszym zasięgu – z przedmiotu (przedmiotów) wybranego(ych) do projektu jako przedmiot(y) kierunkowy(e).

Stypendium przyznawane jest maksymalnie na okres 12 miesięcy, wysokość uzależniona jest od ilości uzyskanych punktów, wynosi 250 zł ( 20-45 punktów) lub 350 zł ( 46-60 punktów) miesięcznie.

Drukuj

YFU - wywiad z uczniami z rocznych wymian

M.L. .

logo_yfuJako obywatele Polski, jesteśmy także obywatelami Europy i świata. Świata barwnej, wielokulturowej i różnorodnej, która ciekawi każdego dnia coraz bardziej. Istnieją co prawda różne sposoby zaspokajania tej ciekawości, ale bezsprzecznie tym spośród nich, który wymaga największej odwagi, ale także przynosi najwięcej korzyści, są wyjazdy na trwającą cały rok wymianę. Na przykład taką, jakie organizuje Youth For Understanding.

Youth For Understanding (Młodzi dla Porozumienia) jest stowarzyszeniem non profit, zajmującym się organizowaniem rocznych wymian uczniów. W ramach wyjazdów z ramienia YFU, polscy licealiści mogą wybrać się na rok do Finlandii, Holandii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Belgii i Szwajcarii; mogą także przyjąć swoich rówieśników pochodzących z tychże krajów, a przyjeżdżających do Polski, by uczyć się języka i poznawać polskie zwyczaje. Wprawdzie wyjazd taki to spore obciążenie zarówno psychiczne, jak i finansowe (koszt wymiany to ok. 16 000 zł), lecz jest źródłem nowych doświadczeń i wspaniałych przeżyć. Uczy współistnieć z ludźmi o innych zwyczajach i poglądach, a nade wszystko daje nam drugą rodzinę, z którą zazwyczaj uczestnik wymiany utrzymuje stały kontakt nawet po jej zakończeniu.

Drukuj

Konkurs Wiedzy o Języku Angielskim

Michał Witkowski .

We wtorek 28 września odbył się Konkurs Wiedzy o Języku Angielskim dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zorganizowany przez VLO przy współpracy SJO Profi-Lingua. Czekamy na wyniki i rozdanie nagród.
Drukuj

Sukcesy na Festiwalu Języków Obcych

Aneta Cupiał .

24 września 2010 odbyła się VII edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Języków Obcych w auli Akademii Ekonomicznej w Katowicach, którego V LO jest współorganizatorem.

Uczniowie V LO zajęli znaczące miejsca w VII edycji Festiwalu Języków Obcych oraz otrzymali wartościowe nagrody:

1. Katarzyna Tkaczyk uczennica klasy IIId zajęła III miejsce w kategorii  język włoski.

2. Alicja Kopeć, uczennica klasy Ib, zajęła III miejsce w kategorii  język angielski.

3. Grupa uczennic  w składzie: Barbara Koźbiał kl. II f, Katarzyna Szykuła kl. II f, oraz Jessika Bąk kl. III d zdobyła I miejsce w kategorii "Niezwyczajne zwyczaje".

Drukuj

Kolejny sukces Tomasza Mordziałka

Agata Benduska .

Tomasz Mordziałek - uczeń klasy 3c zdobył specjalne wyróżnienie w VI Festiwalu Talentów I Niezwykłych Umiejętności Dzieci I Młodzieży Województwa Śląskiego "Uwaga Talent" w kategorii aktorstwo. Opiekunem ucznia była mgr A. Benduska. Tomek przedłożył komisji i jury teczkę prezentującą jego osiągnięcia artystyczne, rozwój talentu aktorskiego, recytatorskiego od klasy pierwszej w V LO. Uczeń zaprezentował także na scenie fragment monodramu na podstawie sztuki S. Witkiewicza "Wariat i zakonnica".

Organizatorem konkursu był Pałac Młodzieży w Katowicach, a 17.09.2010 w sali teatralnej odbyła się Wielka Gala prezentująca osiągnięcia laureatów i ich talenty z różnych dziedzin artystycznych. Sukces Tomasza potwierdza tezę, że nawet w klasach matematyczno -informatycznych drzemią talenty humanistyczne.

Drukuj

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

.

Przypominam, że do 1 października trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej - dziewiątej już edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej (SIGG) i kursu e-learningowego poświęconego finansom i giełdzie.

W projekcie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy prześlą formularz zgłoszeniowy.

W Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej biorą udział 3-4 osobowe zespoły uczniów zgłaszane przez nauczyciela. Z chwilą rejestracji otrzymają dostęp do notowań giełdowych i 100 tys. wirtualnych złotych, które mogą zainwestować w akcje spółek z WIG20 i mWIG40 oraz w lokaty bankowe.

Jeżeli jesteście zdecydowani, chcecie wziąć udział w grze, zdobyć cenne doświadczenie, a może również cenne nagrody, to zgłoście ten fakt nauczycielowi informatyki (M. Kosior), wypełnijcie i podpiszcie formularze (w przypadku uczniów niepełnoletnich podpisuje rodzic/opiekun prawny) i przynieście do nauczyciela do 1 października.

Wszyscy zarejestrowani uczniowie, a także nauczyciele mają też dostęp do kursu e-learningowego o giełdzie i inwestowaniu: www.sigg.edu.pl