BANERWYNIKIMATURY
Drukuj

Ravensbruck wzrusza, uczy, przestrzega…

Agata Benduska .

Dwie nasze absolwentki - Anna Dawal i Sara Bagińska wraz z opiekunem panią Agatą Benduską miały okazję odwiedzić Miejsce Pamięci i Przestrogi Ravensbrück. Wyjazd do Niemiec był nagrodą dla finalistki (Sary Bagińskiej) oraz laureatki (Anny Dawal) Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego "W kręgu poezji i prozy lagrowej obozu Ravensbrück", a także dla ich tutora.

Pod okiem przewodnika oraz rodzin więźniarek kobiecego obozu koncentracyjnego w Niemczech mogły zwiedzić muzeum i teren dawnego faszystowskiego obozu, poznać tragiczną, ale niezwykle ważną historię polskich kobiet, (ciężka praca, eksperymenty medyczne), a także ofiarować modlitwę za dusze zmarłych. Ta żywa lekcja historii wywołała wiele emocji i poruszyła serca uczestników wyjazdu, zorganizowanego przez IPN z Warszawy. Szczególnie wymownym stało się miejsce - „szczelina” między budynkami, służąca do rozstrzeliwań oraz krematorium, dom Komendanta, szwalnia. Poruszone byłyśmy także faktem, że mieszkałyśmy w dawnych budynkach esesmanek zamienionych na schronisko młodzieżowe, a po drugiej stronie jeziora w miasteczku kwitło i kwitnie za drzewami życie rekreacyjno - sportowe. Tylko umowny mur obozowy i bojka na wodzie wyznacza granicę między przeszłością (wyrzucano do wody prochy spalonych kobiet z krematorium), a teraźniejszością (rejsy spacerowe statków). Wielka szkoda, że dzieła zniszczenia tego obozu dokonały później stacjonujące tam wojska sowieckie. Pamiątkową płytę ilustrującą miejsce martyrologii kobiet poświęcił w czasie swojej pielgrzymki nasz papież Jan Paweł II.

Dodatkowo Sara, Ania wraz z opiekunem wzięły udział w wycieczce do Berlina, gdzie zobaczyły znane i ważne zabytki, m.in. fragmenty muru berlińskiego, Bramę Brandenburską, pomnik ofiar holokaustu, miejsca kaźni, Gmach Parlamentu Rzeszy. Na zakończenie wszyscy mogli uczestniczyć we Mszy świętej w polskim kościele w Berlinie oraz spotkać się z polonia chrześcijańską.