BANERWYNIKIMATURY
Drukuj

Kolejny Sukces Sary!!!

Agata Benduska .

Nasza kochana Sara zdobyła 3 miejsce w  VIII Diecezjalnym Konkursie Literackim "Idźcie i głoście" 25-lecie Diecezji Sosnowieckiej w kategoria-poezja. Opiekunem uczennicy jest mgr Agata Benduska.
Na konkurs nadesłało  prace 62 autorów: 31 w kategorii literackiej i multimedialnej oraz 31 w kategorii fotograficznej. Wielkie gratulacje dla Sary za 3-letnie sukcesy i reprezentowanie szkoły na licznych, różnorodnych konkursach na szczeblach: miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich. Wraz z Anną Dawal w pełni zasłużyły na zaszczytny tytuł "Ambasadora VLO".

Życzymy dalszych sukcesów artystycznych, wysokich wyników maturalnych oraz wspaniałych, zasłużonych, słonecznych wakacji. Komisja konkursowa obradowała w składzie: ksiądz dr Michał Borda – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, p. Janina Lazur – Diecezjalny Doradca Metodyczny Religii, ks. Tomasz Zmarzły – redaktor edycji sosnowieckiej tygodnika "Niedziela", p. Wojciech Borkowski – fotograf.
Organizatorami VIII edycji konkursu byli: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, Gimnazjum w Wojkowicach, Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu. Honorowym patronatem konkurs objęli: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Grzegorz Kaszak, p. Arkadiusz Watoła Starosta Będziński, p. Tomasz Szczerba Burmistrz Miasta Wojkowice, p. Mirosława Kaolwas–Soczyńska Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu. Celem konkursu było kształtowanie dojrzałej wiary poprzez pogłębienie refleksji nad tematyką programu duszpasterskiego na rok 2016/2017 – "Idźcie i głoście" oraz uczczenie 25 rocznicy powstania Diecezji Sosnowieckiej.