BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

UWAGA

Admin .

W dniach 19.06-2019 r. – 25.06.2019 r.                            w godzinach od 8.00-15.30.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego ( oryginał lub kopię).

Dyrektor Szkoły

Anna Ornat