Drukuj

Enter Your Future

.

Globalne stowarzyszenie AIESEC Polska  po raz kolejny organizuje projekt edukacyjny "Enter Your Future". Głównym celem projektu jest pomoc młodym ludziom w odkryciu i rozwinięciu ich potencjału, co z pewnością będzie procentować w przyszłości poprzez pozytywny wpływ na społeczeństwo i ich samych. Udział w zajęciach proponowanych przez studentów z ponad 10 krajów świata to możliwość rozwoju wrażliwości kulturowej, znajomości języka, obalanie stereotypów, jak również rozwój własnej osobowości i pewności siebie.

Projekt ma zasięg ogólnokrajowy co potwierdzają dane liczbowe:

  • projektem będzie objęte 100 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
  • 10 000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych weźmie udział w warsztatach
  • 60 praktykantów zagranicznych z 12 krajów prowadzi warsztaty w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
  • V Liceum Ogólnokształcące uczestniczy w projekcie po raz trzeci. W tym roku w dniach 20. XI – 27.XI.2011r. naszymi gośćmi są studenci z Chin – Wqenpeng Zhao i Gruzji – Ilia Orjonikidze. Zajęcia przez nich przygotowane są formą warsztatów prowadzonych w języku angielskim, co poprawia znajomość języka wśród uczniów oraz pozwala poznać fachowe słownictwo biznesowe. Bezpośredni kontakt ze studentami z zagranicy jest olbrzymim impulsem oraz dodatkową motywacją dla naszych uczniów do dalszej nauki.
  • Dodatkowym atutem i niecodziennym przeżyciem związanym  z pobytem studentów w naszej szkole jest możliwość goszczenia praktykantów w swoich domach, dlatego też skorzystanie z takiej możliwości wpłynie w ogromnym stopniu na rozwój języka.
  • Zajęcia kierowane są głównie do uczniów klas dwujęzycznych, lingwistycznych i humanistycznych, którzy z wielkim entuzjazmem mierzą się z nowymi problemami językowymi.